Vilket är ditt Europa?

Maria, lila syréner 14 maj 2014

Mitt Europa är bilsemestrarnas myller på Köpenhamns gator och de vidsträckta danska stränderna, jobbresorna till Holland under åren då jag jobbade i IT-branschen och de senaste årens semestrar i Spanien där det är en njutning att ta sig fram med rullstol.

Mitt Europa är också berättelserna om utestängning, om diskriminering och hatbrott och om ett ökande antal EU-medborgare som tvingas bo på institution. De kalla vindarna som blåser genom Europa – inklusive Sverige – de mörka krafterna som vill stänga ute, sortera, kategorisera och som är rädda för det och de som upplevs som annorlunda är påtagliga. Den mänskliga mångfalden ses som ett hot och därmed är också tanken om full delaktighet och jämlikhet för oss med funktionsnedsättning i fara.

Vi som har en funktionsnedsättning utgör 15-20 procent av Europas befolkning. 38 europeiska länder och den Europeiska Unionen har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots det kränks rättigheterna dagligen över hela EU.

EU har samtidigt också i andra delar legat i framkant och drivit på, exempelvis när det gäller tillgänglighet. Arbetet måste dock intensifieras och det finns tecken på att det istället för framåt går bakåt.

Det är dags för en politik som tar ställning och driver på våra – cirka 80 miljoner EU-medborgares – möjligheter att delta på lika villkor. Det är också dags att fler med funktionsnedsättning själva tar plats i parlamentet. Det är därför jag vill dit – för att jobba för mångfald och för politik som utgår från människors lika värde och rätt, på riktigt och fullt ut. Jag vill synliggöra det funktionshinderperspektiv som måste komma upp på agendan inom i princip varje politikområde.

Jag tror på EU och jag tror på samarbete och jag är stolt över Folkpartiets förslag om ett uppföljningssystem för att säkerställa mänskliga rättigheter också när ett land redan är medlem i unionen, inte som i dag endast inför ett medlemskap.

Nu räknar vi inte dagar utan timmar till valet till Europaparlamentet. Jag vill be dig använda din rösträtt. Rösta för fred, frihet, demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter. Det handlar om vilken väg Europa ska gå och det handlar om människosyn. Europa behöver mer samarbete, inte mindre.

Europeiska unionen ska vara ledande i kampen mot diskriminering i Europa

Mycket har gjorts men mer behöver göras för att motarbeta diskriminering inom EUs gränser. När högerextrema krafterna växer sig starkare har de europeiska regeringarna en skyldighet att skydda alla europeiska medborgare från diskriminering. 

erik_scheller-fp-ratt

Skriver tillsammans med Erik Scheller, Europaparlamentskandidat, om att EU behöver en utvidgad diskrimineringslag. Läs artikeln på Sourze

 

Maria Johansson – Europa bygger på mänskliga rättigheter och mångfald.

”Vet inte de som i dag kallar sig nazister att omkring 6 miljoner judar mördades, att ett oräkneligt antal romer miste livet, att psykiskt och fysiskt handikappade utsattes för ”dödshjälp”, att homosexuella sattes i koncentrationsläger eller kastrerades, att böcker brändes på bokbål, att konst klassades som ”degenererad”, att yttrandefriheten upphörde?” Frågan ställs av farbror Hans, uppvuxen i Holland under andra världskriget, i Anders Q Björkmans krönika i söndagens SvD.

Läs min text på Järfällabloggen.

Utred möjligheten till elektronisk röstning

Demokrati. Ingen ska hindras från att rösta. En del personer med funktionsnedsättning avstår för att vallokalerna inte är tillgängliga. Det är inte acceptabelt. Fortfarande finns en del att göra för att öka tillgängligheten.

Birgitta Ohlsson m fl , EU- och demokratiminister

EU-valet: Möjligheten att vara de vi är

Glädjen jag vaknade upp med i söndags, efter Conchitas vinst i Eurovision och vad den står för, finns hela tiden under ytan och bubblar upp i full styrka när jag hör låten, eller på annat sätt blir påmind om denna seger för kärlek, respekt och människovärde.

Maria, helbild, grusgång 14 maj 2014

Blogginlägg publicerat på Stockholmsbloggen hittar du här

Maria Johansson: Ett ödesval för alla EU-medborgare – debattartikel i Föräldrakraft

– En miljon EU-medborgare med funktionsnedsättningar lever fortfarande på institution. Skrämmande nog ökar antalet istället för att minska. EU måste intensifiera kampen för mänskliga rättigheter men tyvärr finns idag tecken på motsatsen.

Läs min debattartikel i Föräldrakraft:
Maria Johansson:Ett ödesval för alla EU-medborgare

Artikeln bemöttes sedan av Stina Svensson och Julia Bahner Feministiskt initiativ:
Vilket öde bidrar Folkpartiet till för personer med funktionsnedsättning?

Jag skrev replik:
EU kan bli ännu bättre i rättighetskampen