NU skriver om mitt diskrimineringsfall

Veckans nummer av NU, Det liberala nyhetsmagasinet, berättar om mitt diskrimineringsfall.

Bild på snedden av del av texten i tidningen NU.

Tar diskrimineringsärende vidare till domstol
Diskrimineringsombudsmannen har beslutat ta Maria Johanssons ärende vidare till domstol, det meddelade DO förra veckan på sin hemsida.


Det var förra året som en restaurang i södra Stockholm nekade att servera vin till Liberalernas Maria Johansson, som använder rullstol. Hon försökte beställa ett glas vin men fick avvärjande handsignaler och huvudskakningar till svar. Till slut bad hon att få tala med restaurangchefen. När hon ändå inte fick någon förklaring, lämnade hon restaurangen.
Till DO har restaurangens chef bekräftat att Maria Johansson nekats att beställa vin, men hävdar att det berott på at hon upplevdes berusad. Men utredningen visar att det inte är troligt att hon kan ha uppfattats som så pass alkoholpåverkad att hon inte kunde serveras. DO yrkar på 30 000 kronor i diskrimineringsersättning, nu är det upp till Stockholms tingsrätt att ta ställning i frågan.

Maria Johansson fick beskedet per telefon samma dag som det kom.
– Jag är glad över detta. För min egen skulle förstås, men allra mest för att jag vet hur vanligt förekommande denna typ av diskriminering är och hur viktigt det är att uppmärksamma så det inte sker, skrev hon på Facebook.
Till tidningen NU beskriver hon varför det var viktigt att driva ärendet vidare:
– Denna typ av diskriminering är vanlig när det gäller personer med synliga funktionsnedsättningar, framför allt personer med nedsatt rörelseförmåga. Frågan behöver uppmärksamhet.
– För egen del vill jag självklart också, även om det inte är det viktigaste, ha upprättelse. Att bli avvisad utan att få en förklaring på plats, att genom en reporter några dagar senare få veta att jag felaktigt anklagades för att ha varit onykter – nej, det kan jag inte låta passera.

Vad hoppas du blir resultatet?
– Att krogar och restauranger ser över sina rutiner och sitt sätt att behandla kunder som inte uppfyller normen. De behöver se till att säkerställa sin kunskap om diskriminering och om funktionsnedsättningar.

Hon upplever dagligen diskriminering, men ofta är det i form av utestängande otillgänglighet.
– Den som diskriminerar står inte ansikte mot ansikte med de som hen med sitt pennstreck, sin namnteckning eller sin beställning bestämmer sig för ska utestängas, säger Maria Johansson.

Fia Björklund

Jag har tidigare själv skrivit om det som hände här.

Efter lång utredning har nu DO alltså beslutat att ta fallet till domstol.
I samband med beslutet gick myndigheten ut med ett pressmeddelande.

Nästa steg är att jag under veckan som kommer ska till DO för att träffa processföraren.


DOs pressmeddelande:

Restaurang vägrade servera kvinna i rullstol

Pressmeddelande publicerad 28 november 2019

DO stämmer nu en restaurang i södra Stockholm för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Bakgrunden är att restaurangen nekade att servera vin till en kvinna som använder rullstol. Enligt DO har nekandet haft samband med kvinnans funktionsnedsättning. 

Det var på eftermiddagen i mars 2018 som kvinnan besökte restaurangen i ett köpcentrum i södra Stockholm. Hon försökte beställa ett glas vin men fick enbart avvärjande handsignaler och huvudskakningar till svar. Efter att flera gånger ha försökt beställa utan framgång bad kvinnan att få tala med restaurangchefen. När hon ändå inte fick någon förklaring till att hon inte fick beställa lämnade hon restaurangen.

Till DO har restaurangens chef bekräftat att kvinnan har nekats att beställa alkohol, men har hävdat att det har berott på att restaurangen vid tillfället uppfattade att kvinnan var berusad. Andra uppgifter som har framkommit i DO:s utredning ger tydligt stöd för att kvinnan vid tillfället var nykter och inte heller uppfattades av andra som alkoholpåverkad. Därför framstår det inte som troligt att restaurangens företrädare kan ha uppfattat henne som så pass alkoholpåverkad att hon inte kunde serveras.

– DO anser därför att det finns skäl att anta att restaurangens agerande har haft samband med kvinnans funktionsnedsättning. Enligt den särskilda bevisregel som gäller i diskrimineringsmål måste restaurangen nu visa att man inte har diskriminerat kvinnan, säger Karin Ernfors processförare på DO.

DO yrkar på 30 000 kronor i diskrimineringsersättning för kvinnans räkning och det blir nu upp till Stockholms tingsrätt att ta ställning i frågan.

Framför allt – precis som alla andra

Tre fotom av Maria i olika åldrar, som barn med en yoghurtbägare, hållande ett tal, kampanjbild med L-logga.
Jag förstod ganska tidigt att jag var annorlunda, men också och framförallt – precis som alla andra. Jag hade samma drömmar, känslor och tankar om framtiden. Jag var busig, jag skrattade högt som pappa, jag tog plats och var antagligen ibland en plåga för mina betydligt äldre syskon. Jag tillbringade en stor del av mina första år på sjukhus, blev på köpet tidigt självständig och var nog lite lillgammal. Samtidigt kunde jag först som 7-åring ta mig fram på egen hand, när jag inför skolstarten fick min första rullstol. Fram till dess blev jag buren, åkte barnvagn utomhus och hasade mig fram på golvet inomhus.

Jag är uppvuxen i en familj där samhällsengagemang var självklart, att försöka hjälpa andra, att tro människor om gott, att vara nyfiken och det självklara – alla människors lika värde, var grundläggande värderingar som jag fick med mig. Inte en nyhetssändning eller ett debattprogram missades och P1 stod alltid på i köket. Mina föräldrar lärde mig att jag hade rätt till samma drömmar som andra och de överöste mig med både kärlek och förväntningar.

Liberal har jag alltid varit. För mig finns inget annat alternativ. Jag är stolt över mitt parti som stått på barrikaderna för kvinnlig rösträtt, för avskaffande av institutioner, för hbtq-rättigheter, för jämställdhetsreformer, för den kanske största frihetsreformen någonsin: LSS och personlig assistans. Liberalismen förenar individens frihet med samhällets ansvar, bejakar olikhet och jobbar för att ingen människa ska begränsas av vare sig ursprung eller plånbok. Redan som barn frågade jag pappa varför inte alla var folkpartister. Den frågan ställer jag mig fortfarande och kanske ännu mer i dag i en värld och en tid som gör tydligt att vi måste stå upp emot extremism, för öppenhet, mänskliga rättigheter, mångfald och framtidstro.

Jag är priviligierad. Jag är fullt medveten om det. Jag vägrar låta min funktionsnedsättning definiera mig. Men förutom den utestängande otillgängligheten som funnits med och fortfarande är en påtaglig och högst närvarande del av min vardag, har jag också andra personliga minnen av att inte räknas med, inte på grund av något jag gjort utan på grund av min funktionsnedsättning. Minnen vilka självklart präglat mig och min syn, inte så mycket på mig själv som på det gemensamma, och som tillsammans med annat som format mig bidragit till min vilja att jobba för förändring. Jag vill dela med mig av två händelser. Jag hade i 20-årsåldern mitt första längre förhållande. Jag välkomnades till viss del i min pojkväns familj. Men, där fanns också närstående som jag under våra fem år tillsammans aldrig träffade och som tydligt uttryckte att ”sådana ska man inte ha med att göra”. Under en annan period i livet spelade jag mycket teater. Medverkan i en teatergrupp med professionell regissör och förmånen att därefter få jobba med några av de bästa ledde till att jag förverkligade min dröm att söka till Scenskolan. Det gick bra och jag tog mig vidare i ansökningsprocessen, även om det inte höll hela vägen. Efteråt fick jag via en gemensam bekant höra att en av jurymedlemmarna avfärdat mig med att ”hon skulle ju bara kunna spela roller som gamla farmor som sitter och tittar ut genom fönstret”. Det handlar inte enbart om enskilda personer med dåligt beteende, det visar på strukturer som lever kvar i synen på personer med funktionsnedsättning som vi måste synliggöra, göra upp med och lämna bakom oss.

Det var i tonåren jag började bli fullt medveten om att något inte stämde. Om nu alla människor var lika mycket värda, om nu jag så som mamma och pappa lärt mig hade rätt till samma drömmar och mål som andra, varför utformade vi då inte samhället utifrån det? Varför behövde jag och mitt tjejgäng dela upp oss när vi skulle åka in till stan, en åka med mig i färdtjänsten medan övriga tog den otillgängliga bussen? Varför var jag hänvisad till restaurangkök och kladdiga kökshissar när vi började gå på krogen? Varför fick jag så ofta som tonåring höra kränkande kommentarer om att det antingen var ”synd om mig som var så söt att jag satt i rullstol”, eller tvärtom att ”vilken tur att jag som använde rullstol åtminstone var söt”. Rullstolen som ju inte är ett hinder utan en möjlighet, en symbol för frihet – utan den har jag noll självständighet, med den tar jag mig fram obehindrat så länge ingen envisas med att spärra vägen med tjockt grus eller trappsteg och nivåskillnader – verkar fortfarande symbolisera också så mycket annat.

Efter utbildningar och olika anställningar kom dagen då jag i december 2002 började jobba med funktionshinderpolitik. En ny värld öppnade sig. Det jag känt var fel, fick jag nu bekräftat bröt mot så väl politiskt satta mål som decennier av lagar. Det jag själv upplevt fick jag teoretisk och ideologisk kunskap och insikt om. Jag lärde också känna andra med erfarenhet av nedsatt rörelseförmåga som på olika sätt påverkade livet, jag lärde så småningom känna och få vänner också med andra funktionsnedsättningar. Och, jag fick språket och kunskapen för att formulera det jag känt redan som barn, att det inte är individen som skall förändras utan samhället.

Sedan dess har jag i olika roller och uppdrag arbetat för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jag har jobbat för att vi ska ses som den naturliga del av den mänskliga mångfalden vi ju är och för att det ska få genomslag i politiskt fattade beslut, i lagar, i verksamhet. Under de här åren har en hel del hänt både internationellt och nationellt. Vi har i dag genom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fått bekräftat och fastslaget att det handlar om just mänskliga rättigheter att inte utestängas, att vi har samma rättigheter. Det finns en annan medvetenhet och synlighet i dag. Men – vi har samtidigt så mycket kvar att göra. I de flesta sammanhang där man pratar om alla menar man ännu i praktiken inte alla, detta leder till som jag menar medveten utestängning både bildligt och bokstavligt. Tyvärr ser vi också hur det som borde gå framåt, utifrån internationella åtaganden, utifrån teknisk utveckling, ökad kunskap, förändrade lagar och riktlinjer, ökat välstånd, ändå backar i Sverige.

Vi fortsätter bygga otillgängligt i strid mot regelverk, avsaknad av teckenspråkstolkning, textning och syntolkning utestänger och exkluderar, barn med funktionsnedsättning förvägras möjligheten att utvecklas till sitt bästa jag, vi ser ett reellt hot om att barn med behov av assistans inte längre kan växa upp med sina familjer utan istället placeras på så kallade barnboenden – alltså en återgång till institutioner, vuxna med personlig assistans lever med en ständig oro för att inte längre kunna leva självständigt med arbete och familj, personer ratas på arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning också trots utbildning, fattigdomen ökar och också när det gäller levnadsvillkor i övrigt särskiljer sig flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ständigt negativt jämfört med befolkningen i övrigt. Även om vi så klart inte är en homogen grupp går det inte att bortse från omfattande utestängande, diskriminerande och exkluderande strukturer.

Det är till och med så illa att direktiv till statliga utredningar med sikte på framtiden ges gång efter annan utan att perspektivet att funktionshinder skall identifieras, undanröjas och förebyggas finns med. Detta trots att problemet med detta osynliggörande uppmärksammats i flera år från funktionshinderrörelsen i så väl regeringens funktionshinderdelegation, i samtal med departementen, med regeringen och med riksdagens utskott. Det senaste året har de stora utredningarna om jämlik hälsa, skolans framtid och nu senast om jämlika levnadsvillkor saknat all som helst insikt om att bland de som berörs av politiken på de olika samhällsområdena också finns personer med funktionsnedsättning. Det visar tydligt att det finns ett motstånd. Det vill jag förändra och jag tror att vi som lever med funktionsnedsättning behövs i partipolitiken.

Denna text skrev jag på min partipolitiska Facebook-sida i valrörelsen 2018 då jag kandiderade till riksdagen. När jag nu väcker liv i min blogg publicerar jag den också här. Varmt välkommen!

Folkrörelsepodden #4 – om tillgänglighet och en förnyad funktionshinderpolitik

Lyssna på mig och Thor Rutgersson i Folkrörelsepodden
Avsnittet finns också transkriberat här nedan:

podd

Folkrörelsepodden
Publicerat onsdagen den 29 april 2015 på Podbean.com

Musik – lugnande hissmusik med elektroniska inslag

Thor
Hej vänner och välkomna till ett nytt, sprillans nytt, avsnitt av Folkrörelsepodden. I den här poddcasten så möter vi eldsjälar från Sveriges folkrörelser och föreningsliv och i ungefär en timme, take or gives, så pratar vi om civilsamhälle, demokrati, utveckling, jämlikhet, jämställdhet och en hel del annat också. Och så klart försöker vi lära känna avsnittets gäst. Hur startade engagemanget för den personen, vad tänker och känner de kring dagens civilsamhälle och folkrörelsesverige?

Jag heter Thor Rutgersson och jag fungerar då som någon slags samtalspartner i programmen. För det är just samtal mer än det är intervjuer. Det ska finnas ett visst flöde fram och tillbaks. Och jag har min bakgrund i folkbildningsvärlden. Där har jag verkat i ungefär tio år nu. Och Folkrörelsepodden den gör jag för och med ett företag som heter Trinambai. De har spännande material och tjänster för just föreningar, rörelser och ideella organisationer. Och faktum är att senare i vår, i maj till och med, så släpper Trinambai en bok som heter Demokratimodellen. Den har Mirella Pejcic och jag skrivit. Och ni kan gå in redan nu på http://www.demokratimodellen.se och läsa mer om den. Till och med kanske beställa, förhandsbeställa, ett ex. Vi kommer göra en slags ja släppturné eller releaseturné, eller vad man ska kalla det för, i maj. Vi kommer till Malmö, till Göteborg och till Stockholm för att prata om boken, om föreningsutveckling och demokratisering. Så om du går in på demokratimodellen.se eller trinambai.se eller kollar upp oss, antingen Demokratimodellen eller Trinambai eller båda på Facebook, så kan du läsa mer om hur du anmäler dig, det kostar ingenting, till de här evenemangen.

I dagens program så pratar jag med Maria Johansson, tidigare ordförande i DHR och numera gruppledare och oppositionsledare för Folkpartiet på Kungsholmen i Stockholm. I december 2014 så blev hon vice ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Och DHR det står för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Det är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Främst arbetar DHR med inflytande- och påverkansarbete för att påverka beslut som har betydelse för människor med rörelsehinder. När jag var i kontakt med Maria första gången så var det också för en podd. Det var under första säsongen av fbpod, studieförbundens gemensamma poddcast och då sökte vi deltagare till en paneldiskussion om just tillgänglighet. Och det gick bra, ända till Maria ställde frågan om ramp och tillgång då till själva studion där vi skulle spela in. Eller ja, det var ju pinsamt, för här gjorde vi en podd då om tillgänglighet i en på andra sätt alldeles utmärkt men ändock en studio i en källare med trappor och trånga passager för att komma in till själva inspelningsrummet. Så vi fick ändra inspelningsplats förstås och den upplevelsen, tillsammans med det mycket givande samtalet som följde öppnade verkligen mina ögon för tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighet kan ju vara många olika saker, men framför allt så är det en attityd. Men nu går jag händelserna i förväg. Vi kommer in på det så småningom med Maria.

Musik

Thor
Hej Maria, vad kul att få komma hit och prata med dig igen.

Maria
Hej Thor, jag tycker detsamma, jätteskoj att träffa dig igen.

Thor
Sist vi pratade, det måste varit våren 2013, nej, var det så?

Maria
Ja, det kan nog stämma.

Thor
Och då var det ju för en annan podd, nämligen Folkbildningspodden, eller fbpod. Men sedan dess har det hänt saker i ditt liv. För då var du ordförande för DHR och nu så är du i politikens värld väldigt mycket.

Maria
Ja.

Thor
Vi ska ju återkomma till DHR och prata en del om tillgänglighet och så, men jag är väldigt nyfiken nu, vad fick dig att ta det klivet? För under ditt ordförandeskap så var ju du som politiskt neutral, i alla fall utåt så att säga, så vad hände där och hur bestämde du dig för det?

Maria
Ja, det var inte så att jag lämnade DHR för att, och redan hade klart för mig att jag skulle börja ägna mig åt partipolitik. Däremot är det klart att det fanns som någonting som jag undvek under den tiden som jag hade mitt förtroendeuppdrag på DHR. Så kan jag säga. Och det var ju absolut min ambition att vara partipolitiskt obunden även person som precis som organisationen är väldigt noga med det och det är viktigt att det ju är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Sedan är det självklart att arbetet som DHR bedriver och som jag bedrev som förbundsrodförande är ju i högsta grad politiskt, absolut, men inte partipolitiskt.

Thor
Nej. Men har du ändå då vetat, hela tiden innerst inne, att du är folkpartist? Eller gjorde du någon slags avvägning eller genomgång av olika partiers politik och hur det ser ut för dina hjärtefrågor?

Maria
Jag har alltid vetat att jag är folkpartist, absolut. Det var till och med så att när jag var barn så frågade jag pappa, på allvar, varför är inte alla folkpartister?

Skratt

Maria
Och jag har ju varit medlem i partiet i ganska många år men det var först då när jag lämnade förbundsuppdraget för DHR som jag började bli aktiv partipolitiskt och som jag gick ut med min politiska färg.

Thor

Men du hade ändå kontakter och liksom nätverk eller? För det känns som att, på min Facebook var det så att ”nu är jag inte längre på DHR” och sedan så ”nu så kandiderar jag till EU-valet”.

Maria
Ja, jag kan förstå att det kanske kändes så. Absolut, det är klart att det fanns de både väldigt nära och inom organisationen och inom politiken som visste vad jag hade för färg. Absolut, det gjorde det ju. Men det är också så att jag hade ju väldigt mycket politiska kontakter, med alla partier utom ett, under mina år som förbundsordförande och jag kan ärligt säga att jag har nära vänner med alla färger också. Och jag tycker att det är, ja, jag låter mig inte styras på det viset av en partitillhörighet.

Thor
Det är väl en insikt som man får när man jobbar intressepolitiskt, att det finns hyfsat vettiga människor från alla håll och kanter.

Maria
Absolut gör det det. O ja. Självklart.

Thor
Men sedan du gav dig in i pollitiken så har det hänt mycket. Nu senast så såg jag att du ska leda Folkpartiets arbetsgrupp för en förnyad funktionshinderpolitik. Vad jag förstod det händer mycket nu i Folkpartiet, ett kommissionsarbete som har startat på olika områden. Du får gärna berätta lite om det, men specifikt givetvis om din grupp då.

Maria
Det är då två kommissioner som precis har tillsatts. En Globaliseringskommission  och en Välfärdskommission och i varje kommission så ingår det sju grupper, sju arbetsgrupper. Och i den här Välfärdskommissionen, som leds av Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholm, i Stockholms läns landsting, så är det en av de grupperna som ingår där som handlar om en förnyad funktionshinderpolitik. Den gruppen har jag då fått förtroendet att leda och det känns fantastiskt roligt och ja lite skrämmande och jag undrar, men oj – hur gick det här till? Men jag är jättestolt och jätteglad över att få den möjligheten. Arbetsgruppen är inte färdig ännu. Det är under utarbetande hur de olika grupperna ska, vilka som ska ingå i dem.

Thor

Är det så att du rekryterar till din grupp nu?

Maria
Jag är med och för de diskussionerna om hur det skulle kunna se ut.

Thor
Du säger, hur hände det här? Men du har ju också varit med och bildat något som heter Funktionella Liberaler som är något slags förbund inom Folkpartiet.

Maria
Det är främst då vår ordförande Cia Bentele som har varit den stora initiativtagaren. Sedan var det så att vi fick den här idén ungefär samtidigt på varsitt håll och kände inte varandra riktigt ännu. Men det är Cia som drar det stora lasset och som är den stora drivkraften i det här och vi kommer att formellt bilda det här nätverket när Folkpartiet har riksmöte i slutet av april.

Thor
Men som sagt, det händer saker.

Maria
Det händer saker, och det är jätteroligt att det gör det för det här är ju ett politikområde, som egentligen inte är ett eget område utan är ett perspektiv, som behöver finnas inom i princip vartenda politikområde – men som i dag ofta inte gör det. Folkpartiet har ju mycket att vara stolt över när det gäller funktionshinderperspektiv och funktionshinderpolitik. Det var ju Bengt Westerberg som drev igenom assistansen för tjugo år sedan lite drygt nu. Sedan så gjorde ju Folkpartiet, ja vad ska man säga, vissa landmärken under förra perioden här nu när Ullenhag, trots hårt motstånd i regeringen, drev igenom bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering. Det räcker inte hela vägen fram men det är ändå ett väldigt viktigt ställningstagande att vi fick in det i diskrimineringslagen. Och Birgitta Ohlsson drev ju igenom att det inte längre ska vara möjligt att använda otillgängliga vallokaler. Så det finns saker att vara stolt över och jag vet också att Folkpartiet i alliansregeringarna försvarade assistansen. Den har varit utsatt för en hel del och det finns mycket som behöver rättas till där. Framför allt hur vi pratar om den reformen. Att det har blivit alldeles för mycket fokus på fusk och kriminalitet och att det kostar mycket pengar och så vidare. Allt det där är ju förfärligt, att det finns de som specialiserar sig på att göra pengar på det här. Det är enskilda människor i slutändan som råkar illa ut när man inte kan leva självständigt på grund av neddragningar. Men jag vet också att om inte Folkpartiet hade funnits där och försvarat så hade försämringarna sett ännu värre ut. Men nu ska vi ta nya tag och utveckla ännu mer.

Thor
Det tror jag. Men innan du blev politiker, och det kanske är kopplat till en del av de saker som du nämnde nu, så spenderade du så klart i din roll som ordförande också mycket tid med att påverka politiken. Men också på ett väldigt fysiskt och ibland blött och kallt sätt, genom att du stod ute i regn och rusk för att förbättra funktionshinderpolitiken i något som hette Torsdagsaktionen. Berätta lite om det.

Maria
Den här frågan då om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, som jag nämnde nyss, den har funnits på dagordningen sedan början av 90-talet och det har utretts vid ett flertal tillfällen. När är alla diskrimineringslagar slogs ihop för ett antal år sedan och det blev en ombudsman, alltså en myndighet, då hade det i de direktiven till den, det var en fyraårig utredning, Diskriminineringskommittén, där hade det funnits med att man skulle utreda just bristande tillgänglighet som en form av diskriminering men när det till slut kom till att det skulle gå till riksdagsbeslut så lyftes den delen bort av regeringen. Man ansåg att det inte var tillräckligt utrett och framför allt så var det kostnaderna som man inte tyckte att man hade koll på. Det här jobbade ju DHR jättemycket med och även andra organisationer. Sedan kom ju då, man tillsatte ytterligare en utredning men den gömdes undan. Det var en enmansutredare som hade fått ett uppdrag. Den blev inte offentlig. Vi försökte få ut den och hänvisades till att det var internt arbetsmaterial. Vi startade ett Facebook-upprop och det här var ju innan Facebook var tillnärmelsevis lika stort som i dag. Det här uppropet växte och fick uppmärksamhet och sedan var det också dags för den årliga Marschen för tillgänglighet och till slut då, ett halvår efter att utredningen var färdig, så blev den offentlig. Då skickade man ut den på remiss och den hade den talande titeln Bortom fagert tal.

Thor
Skratt

Maria
Ett bra förslag som bygger på att dels synliggöra då naturligtvis, med en väldigt noggrann genomgång, alla beslut och alla politiska målsättningar, allt som redan finns att bygga på utifrån vad vi har bestämt om hur vi ska utforma samhället så att alla kan vara delaktiga. Men konstaterar ju också då att det här efterlevs ju inte. Därför kommer utredaren fram till att självklart kommer det kosta pengar, men inte en massa nya pengar egentligen utan det mesta är sådana kostnader som man redan borde ha tagit. Så vi från rörelsen ställde oss positiva till det här utredningsförslaget, som också då byggde på skälighetsbedömningar. Det var ju självklart att ingen skulle gå i konkurs på grund av att man behövde vidta så stora åtgärder. Det var också så att det skulle finnas en koppling till att titta om det redan fanns lagstiftning på det här området för att kunna avgöra vad som var skäligt eller inte utifrån den aspekten och sedan ytterligare att det skulle finnas förutsättningar på platsen, exempelvis rent praktiska förutsättningar att genomföra vad man nu behövde göra.
Vi gav dem ett år efter att remisstiden hade gått ut. Det var ju blandad kompott från remissinstanserna. Många av de stora, som Svensk Handel och Svenskt Näringsliv, de var ju inte alls positiva till det här. Enskilda kommuner, organisationer från rörelsen, MR-organisationer var ju positiva. Men när det hade gått ett år så närmade det sig början av december och Internationella funktionshinderdagen och då tyckte vi  att nu räcker det. Nu har de haft tid på sig att läsa alla de här yttrandena och titta på hur man skulle kunna utforma det här. Nu måste vi börja påminna om att vi har inte glömt bort det.
Från den 1 december, som var en torsdag, regeringen sammanträder ju på torsdagar, på förmiddagarna klockan 09, så därför blev det Torsdagsaktionen. Så mellan 08 och 09 varje morgon som det var regeringssammanträde, i två år och tre månader, så fanns det folk på plats utanför Rosenbad. Förutom då Almedalsveckorna då sammanträdet sker i Visby, då var vi där.

Thor
Ja, det är otroligt. Du, det var ju en riktig aktion – inte nu träffas vi en gång på ett torg, det är också bra, men just det här uthålliga i det här, varje gång stod ni där. Det haglade, det regnade.

Maria
Ja, det värsta det var -18 var det en gång. Inte roligt, men ja. Jag tror det var det som var grejen, uthålligheten. Och sedan igenkänningen också, att vi hade likadant flygblad varenda gång, vi bara ändrade antalet dagar som hade gått sedan remisstiden gick ut. Från början var det bara DHR med sedan så blev det ju fler och fler organisationer som ställde sig bakom så det var ju en stor aktion det sista året, kan man säga. Det tror jag också hade betydelse.

Thor
Och till slut så fick ni ja.

Maria
Ja precis.

Thor
Fick ni också något erkännande att aktionen, att det hela, hade hjälpt?

Maria
Ja det har Erik Ullenhag uttalat flera gånger. Dels när han ungefär ett halvår tidigare tillkännagav att man hade i regeringen enats om att man skulle lägga fram ett förslag. Då gav han Torsdagsaktionen cred för det och sa att det här hade inte lyckats om det inte hade funnits den här aktionen som hade varit med och stöttat honom i sitt arbete. Och sedan också i riksdagsdebatten i samband med att lagen skulle beslutas så lyfte han också fram Torsdagsaktionen. Så det är ju jätteroligt, självklart. Jag tror att det är, som sagt, jag har också synpunkter, det finns saker som behöver rättas till i det som blev det slutliga lagförslaget men dels så tror jag det är väldigt viktigt att vi fick den här principen ändå. Det är väldigt, väldigt viktigt. Sedan också, när man håller på med påverkansarbete eller när man drivs av en övertygelse så tror jag det är viktigt att man ibland också får se att det kan faktiskt leda till någonting. Det måste man också stanna upp och låta sig få glädjas över. Det tror jag är viktigt.

Thor
Ja det är klart. Stanna i känslan litegrann.

Maria
Ja, precis.

Thor
Men om nu bristande tillgänglighet är en diskrimineringsform, det kanske inte alltid är jättelätt att hävda eller förstå. Finns det organisationer som man kan vända sig till för att få hjälp om man känner att man är drabbad på det sättet?

Maria
Det är ju DO som är myndigheten som hanterar det hela. Sedan finns det antidiskrimineringsbyråer på ganska många orter.

Thor
Och de är inlästa nu på det här?

Maria
Ja det tror jag absolut. Jag vet att flera av dem håller på att utbilda sig i det. Och sedan kan man ju självklart också vända sig till funktionshinderrörelsens olika förbund och organisationer. Det är viktigt att det här används.

Thor
Jag tänkte på att utanför politiken, vi är i något slags kontorslandskap nu, du driver ett eget företag men du sysslar med tillgänglighets- och mångfaldsrådgivning, du föreläser, du skriver och utreder på någon slags frilansbasis och det finns ingen hemsida och så än, men du tar dig an uppdrag?

Maria

Absolut, jag tar mig an uppdrag. Dels, ibland jobbar jag tillsammans med andra medarbetare i olika professioner. Bland annat så är vi tre stycken som gemensamt utbildar om förändringarna i diskrimineringslagstiftningen.

Thor
Till exempel.

Maria
Ja precis. Som hittat va?

Thor
Så du skulle säga att det går bra att vända sig till dig?

Maria
Ja absolut, det gör det. Det är Annika Åkerberg, som är jurist, Annika Jyrwall Åkerberg. Hon är den skickligaste i Sverige när det gäller mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning, helt klart. Hon har precis kommit ut med en om detta bok också. Sedan har vi med en annan fantastiskt skicklig person och det är Lars Lindberg, som är statsvetare och också var med och skrev en del i den här Borgom fagert tal. Han föreläser då under de här utbildningarna också, om utvecklingen till där vi är i dag och jämför också med andra länder och hur ser det ut? För vi var ju inte direkt först, om man säger så.

Thor
Men ni jobbar ihop men ni har inte en business ihop?

Maria
Vi tre genomför de här utbildningarna tillsammans men vi har alla tre egna företag, var för sig.

Thor
Men det känns så hemligt. Om jag lyssnar här nu, hur ska jag kunna följa upp det här?

Maria
Skratt
Maria Kommunicerar heter mitt företag. Det är ju lite pinsamt att jag inte har någon hemsida ännu. Thor, måste du?

Thor
Det måste ju bli lite reklam här ju.

Maria
Ja precis. Man hittar ju på mig på Facebook och på Twitter och på Instagram och på blogg. I sociala medier så finns jag, där är det inget svårt att hitta mig. Och snart så kommer en hemsida också, hoppas jag.

Thor
Vi ska gå igenom på slutet alla kanaler.

Maria
Ja, okey, vad bra.

Thor
Du ska inte komma undan. Bra. 2014 då, detta år då det var så stora förändringar på olika sätt, då kom också ordet funkofobi med i Svenska Akademiens ordlista. Vad är funkofobi och varför är det viktigt att det här ordet erkänns.

Maria
Vad är funkofobi? Det är ju att koppla naturligtvis till homofobi exempelvis. När det är fördomar som gör att man utestänger eller behandlar ett grupp på ett annat sätt. Jag tycker att det är bra och rätt att det här kommer in. Men det finns som alltid, med ord och uttryck, olika uppfattningar om det. Jag tycker att det är bra för det finns ju funkofobi i verkligheten.

Thor
Men är det, det är svårt att förstå, något slags oresonligt hat på egen issue eller övertygelse?

Maria
Vi kanske inte i dag ser det lika mycket Sverige, hatbrott mot personer med funktionsnedsättning finns ju inte i dag i svensk lagstiftning men hatbrott förekommer ju. Om du tittar på exempelvis Storbritannien – där har hatbrotten mot personer med funktionsnedsättning ökat dramatiskt de senaste åren. På samma sätt som det finns en iver, i cykler i vår utveckling, att peka ut grupper, att kategorisera, dela in och göra vissa grupper till syndabockar så ser vi att det drabbar också personer med funktionsnedsättning. Det är väldigt tydligt i de länder där det har varit allra störst utveckling mot fascistiska och nazistiska tendenser så har man ju också sett att – precis som det också har drabbat utifrån kön, sexuell läggning – så har det också påverkat synen på personer med funktionsnedsättning. I Polen fick man vid valet, nu ska vi se – det var europaparlamentsvalet så kom det in en polsk parlamentariker i Europaparlamentet som officiellt tycker att personer med funktionsnedsättning inte ska få visa sig på offentliga platser. Och det här hänger samman. Om vi tittar på Förintelsen, man inledde ju gasningarna med att testa på barn med funktionsnedsättningar. Nazisterna i Tyskland hade ju annonskampanjer där man satte kostnader på vad en person med funktionsnedsättning kostar samhället.

Thor
Det hänger ihop med fascistiska och nazistiska idéer alltså?

Maria
Ja, jag menar att det gör det. Det hänger ihop med att när man ivrar att hitta syndabockar, oavsett vilken politisk ideologi du säger att det handlar om eller vilken stämpel du har på det viset. När du vill dela in och kategorisera människor för att hitta någon att skylla på så är en av dessa grupper som man skyller på personer med funktionsnedsättning.

Thor
Tror du att det förekommer… ja, vi kanske inte ska snöa in för mycket, men jag tycker det här pratas inte så mycket om.
Tror du att det finns, som vi pratar vardagsrasism, finns någon slags vardagsfunkofobi eller vad vi ska kalla det, att folk sitter runt fikaborden och säger ”nu sätter vi upp den här rampen, vad kostar inte det – bara för att en person ska åka där”?

Maria
Ja, ja, ja. Absolut. Ja, visst förekommer det.

Thor
Också kopplat då till en idé, ingen förståelse för hur pengar fördelas och en idé om att någon annan karvar ur vår välfärd på något sätt.

Maria
Absolut att det är så. Jag vill också bara, om vi går tillbaka till det här med ideologier, i kommunismen finns det ju inga med funktionsnedsättning, där göms man ju. Det är på den kanten också. Det är skrämmande.

Thor
Inte fungerande arbetare.

Maria
Visst.

Thor
Jag tycker det är intressant det här för jag tycker inte det hörs.

Maria
Det stämmer ju inte riktigt med vår självbild heller i Sverige. Det flesta vet nog att det inte är perfekt i Sverige. Men jag tror ändå att vi lever kvar i att ”okey, vi är inte perfekta men vi är ändå bäst”, men det är vi inte riktigt längre.

Thor
Det är intressant för de senaste tre eller fyra samtalen jag har haft för den här podden har alla återkommit till bilden av Sverige, självbilden av Sverige och hur det är någonting just nu som skaver, hur vi har människor på gatorna som försöker få ihop till mat till sig själva och kanske skicka lite. Vi har en debatt där det blir mer och mer accepterat att peka ut grupper till exempel. Vi har krafter som driver på åt det hållet och det känns som att en del mediekanaler tillåter mer och mer. Det är någonting som händer just nu. Vad tror du?

Maria

Ja absolut. Det är väl bara att ta det kanske tydligaste exemplet utifrån funktionsnedsättning och det är ju debatten om assistansen. Där den får komma att handla om pengar och kostnader då, dessutom, istället för att handla om möjligheten och rätten att kunna leva självständigt. Att kunna bestämma över sin egen dag. Kunna bestämma över sitt eget liv och vara den man vill vara. Och att vara stolt över att vi i Sverige faktiskt har den möjligheten och den lagstiftningen och en sådan välfärd som gör att vi har råd att bygga vårt samhälle på det sättet. Jag skulle önska att vi kunde höra mycket mer om berättelserna om möjligheterna som assistansreformen har lett till. Det är ju en frihetsreform som är helt fantastisk. Jag menar – pengar, pengar. Det pratas alltid kostnader. Av någon anledning – de som är ivriga att prata pengar de glömmer väldigt lätt intäkterna som de här kostnaderna ändå genererar också. Det är väldigt många som är anställda i den här branschen. Det genererar en massa skatteintäkter och en massa arbetstillfällen. Men självklart, det viktiga är ju möjligheten för individen som har behov av assistans att kunna bestämma över sig själv. Det är ju helt fantastiskt.

Thor
Var går skiljelinjen i det här? Jag känner att, vad finns det för olika läger kring den här frågan?

Maria
Egentligen är det väl så att de flesta, det tycker jag nog ändå, är eniga om att det här är en bra och en viktig reform och man är stolt över den och förstår på något sätt den betydelse den har haft. Man känner en stolthet som svensk och som politiker. Men så är det ju alltid det där att när man väl ska börja prioritera så kommer lätt ”måste det kosta så här mycket, kan vi inte dra ner lite”. Och då är det enskilda människor som hamnar i kläm. Som inte längre kan gå på toaletten när de behöver eller vara en aktiv förälder eller ha en fritid som alla andra tar för givet.

Thor
Vi ska byta spår lite grann. Vi ska prata om, nu har du gett dig in i politiken och i den här podden pratar vi ju så klart mycket om föreningar och ideella organisationer och vad de kan göra, vad vi kan göra. Jag försöker väva in det här naturligt. Då är det så att det kommer en bok senare i vår som heter Demokratimodellen som jag och Mirella Pejcic har skrivit. Den handlar just om öppna demokratiska rörelser, föreningar. En stor del av det är ju att arbeta med tillgänglighet, men det är också något som skrämmer många organisationer. Det finns en stor okunskap och en stor rädsla för att göra fel och ibland tror jag att det är lättare att göra ingenting alls än att göra någonting och det blir det fel. Jag har tagit med en del om det i boken därför att vi hade ett så bra samtal om det när vi spelade in en podd förra gången, du och jag och Mårten Jansson från NSPH, det var i fbpod då. Då pratade vi om att tillgänglighet mycket är en attitydfråga. Att det inte handlar om att kunna allt eller vara förberedd på allt utan att det handlar om att vara tillgänglig för tillgänglighetsbehov, vi hade ett sånt resonemang om att ha en tillgänglig attityd. Det har följt med mig och öppnat ögonen på mig för att det inte behöver vara så himla svårt. Det behöver bara vara en naturlig del av en organisations tankesätt och ingenting som ska kännas så himla…, ja du vet. Nu har jag nästan sagt det helt själv…

Maria
Skratt

Thor
…om du kunde resonera litegrann kring det för våra lyssnare här för jag tycker det är en jätteviktig del.

Maria
Det är jätteviktigt att det kommer in naturligt. Precis som man har rutiner för allting annat man gör så måste man ha det här som en naturlig del på sin checklista. Om man har en hemsida, ”vissa har ju det”. skratt Nej då, om man har en hemsida, vilket man självklart har, där man berättar var man finns, sina öppettider ska man självklart också där berätta om hur det ser ut med tillgängligheten. Om det finns möjlighet att få material på annat sätt än svartskrift eller inte, om man kanske ordnar vissa av de föreläsningar man har teckenspråkstolkade. Så det enkelt och lätt finns som en naturlig del av det man vill berätta om sin verksamhet. För att det är naturligt och det måste finnas där. Man måste börja förstå att menar vi allvar med att alla människor är lika mycket värda och menar vi allvar med att vi vill ha mångfald, för att inkludera personer med funktionsnedsättning då är tillgänglighet en förutsättning för att vi ska kunna vända oss till alla för annars så gör vi ju inte det.

Thor
Det är den ena delen av det, att berätta vad som finns. Det känns ju ändå som den lättare delen av det, att kunna berätta vad vi har. Men det här andra som vi resonerade kring, att visa att det är ok att komma med annat. Exempelvis, ”Tillgänglighetsfrågor? Maila hit eller dit!”. Vi resonerade om att det skulle kunna finnas så man kan skriva in: ”jag kommer, jag behöver det här”.

Maria
Ja, absolut. Visa att det är lika självklart som alla andra frågor man kan ha. Om man vill ta reda på eller kan behöva berätta, i en sådan situation. Sedan tänker jag så här också – det som du tänker dig att någon ska kunna göra i din verksamhet, det ska så många som möjligt kunna göra.

Thor
Du hade ett exempel sist, om en föreläsningssal och du kommer dit och så är det sådana här nedfällbara bord. Men också det här att det finns så många osynliga funktionsnedsättningar och att då krävs det kommunikation.

Maria
Men det handlar också om lite vanligt folkvett. Hur ofta hör vi inte ”nej men jag behöver inte prata i mikrofon, jag pratar högt istället”. Det är en klassiker som jag tycker vi borde ha kommit förbi. Alla borde veta att det finns personer som inte kan höra om det inte går ut i en mikrofon så de kan få det in i sin hörselslinga i sin hörapparat. Det finns ingen ursäkt. Det finns ingen ursäkt för vissa beteenden. Man kan inte skylla på okunskap.

Thor
Jag tycker det är något att ta med sig. Att bli tillgänglig för tillgänglighet. Beteende tillgänglighet.

Maria
Det är viktigt att man har någon som är ansvarig för det och att man hela tiden pratar om det och att man utvecklar den delen av sin verksamhet, precis som man hela tiden utvärderar och utvecklar allt annat man gör. Ett konkret exempel – kommer man fram till att den här lokalen, om vi nu pratar fysisk tillgänglighet, den går inte att göra bra utifrån våra resurser, så nästa gång det är dags att omförhandla kontraktet kanske det är dags att säga upp det och leta reda på ett annat ställe. Man måste ändå ta ansvar för de val man gör, för den verksamhet man bedriver.

Thor
En bra start är naturligtvis att anlita någon form av expert, det finns ju sådana företag, det hörde vi ju förut.

Maria
Skratt

Thor
Du har ju Twitter. Det finns ju flera sociala medier, men jag tänkte fråga dig apropå Torsdagsaktionen som ju uppmärksammades mycket på Twitter. Vad har sociala medier betytt för medvetenheten kring tillgänglighetsfrågor? Har det blivit lättare att prata om det och få uppmärksamhet? Finns det några negativa aspekter?

Maria
Jag tycker inte det finns några negativa aspekter egentligen. Det är klart, man hör ju mycket om att människor inte träffas i verkligheten längre och att man sitter böjd över sina telefoner även när man är på restaurang och det är klart att det är en del. Men jag tycker att det positiva överväger i så väldigt hög grad. Det är möjligt att skapa kontakter, att bilda nätverk, att bedriva påverkansarbete med väldigt enkla och små medel. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag var i måndags på releaseparty för en bok som heter Uppkopplad av Felicia som drog igång den här stora demonstrationen på Sergels torg efter valdagen 2010 då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. På ett halvt dygn samlade hon 10 000 personer genom att skapa ett event på Facebook. Utvecklingen går fort och för fem år sedan var inte Facebook på samma sätt som i dag. Det visar ju den otroliga kraften och möjligheten som finns att faktiskt samla människor som inte skulle få kontakt med varandra annars. Jag tycker det är ett fantastiskt bra verktyg.

Thor
Vår första kontakt var ju på twitter. Jag berättade ju tidigare här i inledningen om det här med hur du synade oss på inspelningsplatsen då, på fdpod. Då skrev du det på twitter och taggade vår podd. Då såg ju jag det och tänkte ”herregud, det här måste vi genast kommentera”. Jag hade inte pratat med dig själv. Det är effektivt, ger extra kraft. Jag hoppas och tror att jag hade reagerat likadant även om det hade varit i ett mail, men det blev ju väldigt akut.

Maria
Det skapar ju också möjlighet att få kontakt med specifika personer som man annars kunde ha väldigt svårt att nå fram till.

Thor
Även att twitter fungerar om, ja det finns ju många olika appar. Det går ju att göra urval i flöden, dels på hashtags men också på ord som inte är taggade. Det är ett bra tillfälle för organisationer att upptäcka, vilka andra diskuterar våra frågor. Vilka personer finns där. Oj, där finns en hel konferens som inte vi är med på. Eller, den här eldsjälen brinner och agerar för detta men finns inte hos oss. Kan vi bjuda in eller göra något tillsammans? Alltså att det handlar om en bevakningskanal och en kommunikationskanal. Om att ta kontakt mer än det är en megafon hela tiden.

Maria
Ja det är fantastiskt.

Thor
Som politiker nu då, har du en annan strategi då än du hade som förbundsordförande?

Maria
Jag vet inte om jag har någon strategi ännu. Jag håller fortfarande på och hittar min roll där tror jag.

Thor
Nu är det ju du som ska påverkas. Du vill ju vara mottaglig antar jag?

Maria
Självklart. Jag är ju en kommunicerande människa, ständigt. Tycker det är jätteviktigt. Det roligaste som finns är ju människor. Jag vill ha utbyte och diskussion. Hela tiden. Sedan är det väl så att jag skiljer väl inte på politikermaria och den andra Maria. Det är klart att det är jätteviktigt att man har koll på sina olika roller naturligtvis utifrån uppdrag eller det sammanhang man befinner sig i. Men det är ju inte så att jag tycker på ett sätt vid ett tillfälle och på ett annat vid ett annat. Jag har ju samma värderingar och jag delar inte upp det heller utan jag har ett twitterkonto, ett instagramkonto, ett facebookkonto.

Thor
Men ändå den här gränsdragningen, det går väl inte att vara tillgänglig hela hela tiden? Det måste finnas en privat sfär också?

Maria
Jag känner nog så också, fast jag lyckas inte.

Thor
På Facebook till exempel, är din profil offentlig?

Maria
Nej. Det är den inte.

Thor

Då har du valt en av de här kanalerna där du kan vara mer personlig.

Maria
Men samtidigt är jag väldigt generös, det är inte så att jag måste ha träffat alla som jag godkänner som vänner.

Thor
Det är alltid det med Facebook – den här personen vill bli vän med dig, ni har hundra vänner gemensamt. Då känns det kanske naturligt på ett sätt, på ett sätt inte. Men det beror på lite vilken roll man har där. Ett tag var jag inne på att jag måste ha träffat alla. Men jag vill ju vara konsekvent.

Maria
Exakt. Och förut så tänkte jag, när jag var förbundsordförande för DHR, det kan ju faktiskt vara medlemmar i organisationen som jag inte har koll på, då kan jag ju inte stänga ute.

Thor
Sedan kom det här konstiga, det inte säkert det här kommer med, att det gick att lägga till andra i grupper utan att man själv såg det.

Maria
Det gillar jag inte alls. Jag administrerar några grupper och jag försöker hellre se till, nu har de ju förändrat den funktionen så det är mycket krångligare att bjuda in till grupper. Det är inte alls lika enkelt som det var tidigare att bjuda in någon. Det enklaste är ju just att bara lägga till folk, fast jag vill inte göra det, jag tycker inte om det.

Thor
Det var ju inte alls bra. Dessutom, så som logiken ibland funkar i media, plötsligt ringer telefonen och någon frågar varför gick du med i den gruppen?
Jag tänkte vi skulle komma till en liten avslutande avrundande fråga. Det är en fråga som alla får som är med i podden.
Det handlar om, precis som den här boken jag nämnt i lite olika nivåer – vad kan du göra som ledare, vad du kan göra som medlem och vad du kan göra som ideell organisation eller förening. Jag tänker på, om du möter en medlem i låt oss säga en förening. Det är en person som brinner för idén, det är en eldsjäl men som upplever att det finns mycket motstånd. Den personens behov och det som den personen försöker lyfta fram, det finns inget gehör för det. Så personen känner sig motarbetat. Vad skulle du säga till den personen?

Maria
Att inte ge upp för det första. Att skapa kontakter. Att försöka lära känna och träffa så många som möjligt som är engagerade i den här frågan som personen brinner för. Att läsa på, att vara påläst, att ha fakta. Att inte ge sig, framför allt. Ihärdighet och uthållighet vinner till slut och framför allt när det är tydligt att man vet vad man pratar om.

Thor
Hur länge är det rimligt att stanna och lägga sin kraft och energi och när borde man säga att jag kanske borde leta efter något annat.

Maria
Det kan ju bara den enskilde själv svara på, men man får inte driva det för långt så man gör våld på sig själv. I så fall tycker jag man ska hitta något annat forum.

Thor
Men det första steget är kanske då att försöka hitta andra att driva frågorna med?

Maria
Försök hitta allierade inom och utom organisationen. Försök hitta nya infallsvinklar eller ingångar eller nya argument som kanske inte har använts tidigare och var påläst. Var påläst.

Thor
Jag säger tusen tack för att du var med. Jag tycker det var fantastiskt att få prata med dig. Men innan vi slutar så tänkte jag att vi skulle göra just detta att rabbla lite olika sätt att följa dig.

Maria
På Twitter så heter jag MariaJTwitt

Thor
Inga understreck eller mellanrum eller såna saker?

Maria
Nej, sedan vet jag inte om det spelar roll med stor eller liten bokstav.

Thor
Nej jag tror inte det, att den är smart på det sättet.

Maria
Nej, jag tror inte det.

Thor
Du tror inte det?

Maria
Nej men precis, att det inte spelar roll.
Så MariaJTwitt och MariaJInsta

Thor
Okey. På Instagram då?

Maria
Ja. Sedan har jag en blogg som heter mariajohanssonblog

Thor
Det är det hela?

Maria
Det är det hela. Det kommer en hemsida också, jag lovar, framöver,

Thor
Jag ska gå och hämta, du ska få en liten gåva.

Maria
Tack så jättemycket Thor.

Thor
Så lät det alltså när jag pratade med Maria Johansson. Hon och ett par andra tillgänglighetsaktivister har verkligen gett mig nya perspektiv. Så se till att följa henne i sociala medier och ta del av hennes viktiga, viktiga gärning.

Vi är återigen framme vid slutet av ett avsnitt. Vill du även följa mig i sociala medier så ska du lyssna lite extra nu. Du kan hitta mig på facebook.com/thor.rutgersson på twitter.com/thor_rutgersson och på tumbler thorrutgersson.tumbler.com och så klart finns länkar till allting på thorrutgersson.com.

Jag vill också påminna igen om Demokratimodellen och om den här releaseturnén som vi gör. Det kul att säga att det är en turné men vi kommer i alla fall till till exempel Malmö, vi ska vara med på Ledardagen det är den 20 maj. Vi kommer till Göteborg och har en liten after work, det är då den 22 maj. Och sedan så har vi en frukostsittning som vi kallar det i Stockholm och det är då den 27 maj. Tider, platser, allt sånt där, gå gärna in och titta på demokratimodellen.se, trinambai.se eller hitta oss på Facebook.

Och jag påminner också så klart gärna om min skönlitterära bok, Inställt på grund av panik. Den har några år på nacken nu. Men nu går den till en tredje tryckning. Det var många bibliotek som tog in den och det är fruktansvärt roligt. Det är en bok som också berör tillgänglighet lite grann för det handlar om psykisk ohälsa. Jag föreläser en del kring boken, mina tankar kring engagemang och psykisk ohälsa. Du kan twittra till mig eller maila mig eller så eller kontakta mig via trinambai.se om du är intresserad av att göra en föreläsning. Slutligen besök gärna också bloggen Förening för alla, foreningforalla.se. Där finns ytterligare tankar om folkrörelser, föreningsliv. Så hörs vi igen, i nästa avsnitt, om du vill. Ha det gott.

Musik

Hurra för Sverige – i morgon fortsätter vi kampen

Mitt Sverige är årstidernas och naturens. Det är syrenernas, de ljusa midsommarnätternas och augustikvällarna med månsken och kräftor. Det är Den blomstertid nu kommer parallellt med nya traditioner från andra kulturer. Det är Dalarna och det genuina nästan trolska en … Fortsätt läsa

Vilket är ditt Europa?

Maria, lila syréner 14 maj 2014

Mitt Europa är bilsemestrarnas myller på Köpenhamns gator och de vidsträckta danska stränderna, jobbresorna till Holland under åren då jag jobbade i IT-branschen och de senaste årens semestrar i Spanien där det är en njutning att ta sig fram med rullstol.

Mitt Europa är också berättelserna om utestängning, om diskriminering och hatbrott och om ett ökande antal EU-medborgare som tvingas bo på institution. De kalla vindarna som blåser genom Europa – inklusive Sverige – de mörka krafterna som vill stänga ute, sortera, kategorisera och som är rädda för det och de som upplevs som annorlunda är påtagliga. Den mänskliga mångfalden ses som ett hot och därmed är också tanken om full delaktighet och jämlikhet för oss med funktionsnedsättning i fara.

Vi som har en funktionsnedsättning utgör 15-20 procent av Europas befolkning. 38 europeiska länder och den Europeiska Unionen har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots det kränks rättigheterna dagligen över hela EU.

EU har samtidigt också i andra delar legat i framkant och drivit på, exempelvis när det gäller tillgänglighet. Arbetet måste dock intensifieras och det finns tecken på att det istället för framåt går bakåt.

Det är dags för en politik som tar ställning och driver på våra – cirka 80 miljoner EU-medborgares – möjligheter att delta på lika villkor. Det är också dags att fler med funktionsnedsättning själva tar plats i parlamentet. Det är därför jag vill dit – för att jobba för mångfald och för politik som utgår från människors lika värde och rätt, på riktigt och fullt ut. Jag vill synliggöra det funktionshinderperspektiv som måste komma upp på agendan inom i princip varje politikområde.

Jag tror på EU och jag tror på samarbete och jag är stolt över Folkpartiets förslag om ett uppföljningssystem för att säkerställa mänskliga rättigheter också när ett land redan är medlem i unionen, inte som i dag endast inför ett medlemskap.

Nu räknar vi inte dagar utan timmar till valet till Europaparlamentet. Jag vill be dig använda din rösträtt. Rösta för fred, frihet, demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter. Det handlar om vilken väg Europa ska gå och det handlar om människosyn. Europa behöver mer samarbete, inte mindre.

Europeiska unionen ska vara ledande i kampen mot diskriminering i Europa

Mycket har gjorts men mer behöver göras för att motarbeta diskriminering inom EUs gränser. När högerextrema krafterna växer sig starkare har de europeiska regeringarna en skyldighet att skydda alla europeiska medborgare från diskriminering. 

erik_scheller-fp-ratt

Skriver tillsammans med Erik Scheller, Europaparlamentskandidat, om att EU behöver en utvidgad diskrimineringslag. Läs artikeln på Sourze

 

EU-valet: Möjligheten att vara de vi är

Glädjen jag vaknade upp med i söndags, efter Conchitas vinst i Eurovision och vad den står för, finns hela tiden under ytan och bubblar upp i full styrka när jag hör låten, eller på annat sätt blir påmind om denna seger för kärlek, respekt och människovärde.

Maria, helbild, grusgång 14 maj 2014

Blogginlägg publicerat på Stockholmsbloggen hittar du här

Maria Johansson: Ett ödesval för alla EU-medborgare – debattartikel i Föräldrakraft

– En miljon EU-medborgare med funktionsnedsättningar lever fortfarande på institution. Skrämmande nog ökar antalet istället för att minska. EU måste intensifiera kampen för mänskliga rättigheter men tyvärr finns idag tecken på motsatsen.

Läs min debattartikel i Föräldrakraft:
Maria Johansson:Ett ödesval för alla EU-medborgare

Artikeln bemöttes sedan av Stina Svensson och Julia Bahner Feministiskt initiativ:
Vilket öde bidrar Folkpartiet till för personer med funktionsnedsättning?

Jag skrev replik:
EU kan bli ännu bättre i rättighetskampen

 

Maria #4 – hos Timglaset

Timglasetpod

Lyssna på mig i podd hos Timglaset Maria #4 – Frihet utan gränser

Avsnittet finns också transkriberat nedan:

#Timglasetpod
Maria #4 – Frihet utan gränser

Publicerat fredagen den 9 maj 2014 på www.timglasetpod.se och på iTunes

Musik

Yasmin
– Hej och välkomna till avsnitt fyra av Timglaset. Jag heter Yasmin och varannan vecka intervjuar jag en person som lever med en funktionsnedsättning. Men det är framförallt människor som inspirerar, berör och är allmänt häftiga. Eller hur Max?

Max
– Absolut.

Yasmin
– Jag har med mig Max här som är min kompis och sidekick i Timglaset.

Max
– Det är jag som klipper de här avsnitten också.

Yasmin
– Du gör ett mycket bra jobb.

Max
– Ja, det samma du.

Yasmin
– Hur har din morgon varit?

Max
– Den har varit fullt upp. Förberett inför intervjun vi ska ha här snart och ja, möblerat om halva arbetsrummet.

Yamin
– Vi har flyttat från köket till ett mindre rum, för att få lite bättre ljudkvalitet. Det känns bra.

Max
– Yes.

Yasmin
– Känns som en riktig studio på något sätt.

Max
– Hur har din morgon själv varit?

Yasmin
– Den har varit bra. Vaknade av mig själv.

Max
– Oj!

Yasmin
– Så här kring åttatiden och då var jag tvungen att gå upp. Annars har det faktiskt varit lugnt. Taxin kom i tid. Kom i väg bra och så där och känner mig fit for figth.

Musik

Max
– I dag blir det lite politiskt.

Yasmin
– I dag blir det politiskt. Du känner inte Maria sedan tidigare. Men jag. Ja, du känner ju till henne. Hon är en person som brinner för mångfald och mänskliga rättigheter. Hon är alltid glad och positiv och har åstadkommit en hel del. Hon har varit ordförande då för DHR i sex år. De handikappades riksförbund hette de förut. Nu står hon listad som nummer 11 som kandidat till Europaparlamentet, i Folkpartiet, av 114 totalt. Så det är ju ganska häftigt.

Max
– Å hur många får åka? Är det bara den första eller den som vinner, eller hur funkar det?

Yasmin
– Ja, så är det. Man ska bocka i den där rutan då, med vem man vill ska representera.

Musik

Yasmin
– Det här avsnittet görs i samarbete med Frösunda Assistans. De har bedrivit personlig assistans sedan 1994 och idén är att personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att ta del av dess utbud och aktiviteter. Tack så mycket Frösunda Assistans.

Max
– Tackar, tackar.

Yasmin
– Och nu kommer ljuvliga Maria.

Musik

Yasmin
– Hej Maria.

Maria
– Hej Yasmin.

Yasmin
– Välkommen till Timglaset.

Maria
– Tack!

Yasmin
Kul att du är här.

Maria
– Tycker jag också. Jätteskoj.

Yasmin
– Hur har din dag varit hitintills?

Maria
– Den har varit jättebra! Jag har haft ett mycket spännande möte på förmiddagen.

Yasmin
– Vad var det för möte då, om jag får fråga?

Maria
– Jag ingår i en liten grupp till ett större projekt som ska jobba med samarbete mellan museer och funktionshinderrörelsen lokalt. Så där har jag varit. På planering.

Yasmin
– Det låter spännande.

Maria
– Ja jätteskoj.

Yasmin
– Du kan väl beskriva din funktionsnedsättning?

Maria
– Jag har medfödd skelettskörhet. Osteogenesis imperfecta, det brukar förkortas OI i dagligt tal. Det föds 5-8 barn per år i Sverige. Det innebär alltså att man har skelett som är betydligt skörare än normalt. Jag hade haft många brott redan i mammas mage. Så det var ju det man såg då när jag… ja, vid 6 månader ungefär så förstod man att det var någonting som var fel. Jag skrek så jättemycket och det måste var något annat än bara vanlig småbarnsgråt. Och så såg man dels färska men också felläkta, gamla frakturer.

Max
– Hur får brott i mammas mage?

Maria
– Jaaa, hur får man brott i mammas mage? *skratt* Ja, men eftersom skelettet var så skört att jag kunde bryta mig även om jag bara spände mig, alltså när musklerna spändes åt, så kan jag tänka mig att det måste naturligtvis ha varit samma sak redan då. Om jag kom emot någonting. Jag var ju väldigt känslig för att få något emot mig, stötar eller…

Yasmin
– När föddes du?

Maria
– 68

Yasmin
– Hur var kunskapen kring benskörhet då, på den tiden?

Maria
– Jo, men den var nog ganska så… det här var ju en väldigt gammal sjukdom som man har levt och överlevt med i flera tusen år. Men sedan är det klart att forskningen har ju gått framåt. Men då, när man väl förstod vad det var så var det nog inte så jättekonstigt. Nu finns det ju andra behandlingsmetoder än vad det fanns när jag var barn. Men det är inte så att det var outforskat eller helt nytt och man inte förstod vad det handlade om.

Yasmin
– Du använder rullstol som hjälpmedel.

Maria
– Mmm, det gör jag.
Jag fick min första rullstol när jag var sju år och skulle börja skolan.

Yasmin
– Det låter ju ganska otroligt. Hur klarade du dig innan?

Maria
– Jag vet, man blir ju helt till sig när man ser de här små barnrullstolarna som finns i dag, de är ju så vansinnigt söta. Men så var det inte *skratt* när jag föddes, eller när jag var barn. Utan jag, jaa, jag åkte barnvagn ute, blev buren mycket och hemma inne så satt jag på golvet helt enkelt. Benen rakt fram och så hasade jag mig på ändan med händerna i sidorna.

Yasmin
– Hur vanligt var det att du fick frakturer?

Maria
– Det var jättevanligt. De första åren var det ju nästan konstant att jag hade något brott någonstans. När det var med omfattande, lårben eller så, kanske höfterna, då låg jag ju ofta på sjukhus.

Yasmin
– Det måste ha inneburit mycket smärta?

Maria
– Ja, det gjorde det. Det gjorde det.

Yasmin
– Hur var det? Att vara barn och vara med om sådana saker?

Maria
– Det kanske inte är smärtan som jag minns mest. Och inte heller att vara annorlunda, även om jag naturligtvis på något sätt hade en medvetenhet om det och inte att jag inte kunde gå heller, men däremot det här med att vara hemifrån. Det var inte på samma sätt som det är i dag att det är så naturligt att en förälder är med barnet på sjukhuset. Det är väl det som jag minns. Faktiskt fortfarande tycker att det är ganska jobbigt med separationer, att skiljas åt. Det behöver inte vara några dramatiska otäcka saker utan om man har umgåtts med ett gäng vänner över en semester, jag tycker det är jättejobbigt.

Yasmin
– Du fick vara ensam mycket på sjukhuset?

Maria
– Ja, jag var ensam mycket.

Yasmin
…på sjukhusvistelserna. Vad gjorde du då?

Maria
– Jag låg ofta på barnsal. Det var inte någon speciell avdelning utan på ortopedavdelningen fanns en särskild sal och så var det en barnsköterska, som det hette, som hade hand om just den salen när det gällde själva omvårdnaden. De första åren var det en kvinna som jobbade där som hette Hjördis och det var faktisk så att jag kallade henne för ”mamma Hjördis” så jag hade två mammor. Jag var nog lite lillgammal.

Yasmin
– Du blev väl tvungen att bli självständig rätt tidigt?

Maria
– Ja, exakt. Jag tog väl hand om de andra lite. Det jag fortfarande, eller som jag kommer ihåg att jag tyckte, att det var så jättejobbigt med barnskrik och det ganska långt upp i vuxen ålder. Det bodde ju flera barn där och många hade naturligtvis jätteont och mådde jättedåligt. Det är sådant där påtagligt fysiskt minne.

Yasmin
– Hur fungerade det med din benskörhet i samband med att du växte?

Maria
– Skelettskörheten blir ju bättre. Det stabiliserar sig. Man blir starkare och starkare och så stabiliserar det sig i puberteten. I dag, om någon smäller till mig eller om jag ramlar ur stolen skulle jag antagligen bryta mig. Jag knäckte till ett finger här för några månader sedan och det är jag lite orolig för. Jag är inte så bra på att gå till doktorn med sådana här smågrejer och det kanske är lite dumt känner jag nu, så jag vet inte riktigt…

Yasmin
– Du är härdad?

*skratt*

Maria
– Ja på gott och ont.

Yasmin
– Hur försiktig måste du vara?

Maria
– Jag gör inte sådant som att köra i trappor, det har jag aldrig ens prövat. Jag tar inte högre trottoarkanter än jag vet att jag absolut klarar av. Det är inte värt det. Jag känner efter när jag ska lyfta något som är lite tyngre, klarar jag av det här eller inte?

Max
– Hur många gånger har du brutit något?

Maria
– Mamma slutade räkna vid hundra och det tror jag var när jag fortfarande bodde hemma. Sedan har jag inte haft jättemånga större frakturer efter det, men kanske ett tiotal stora grejer efter det.

Yasmin
– Vad innebär stora grejer då?

Maria
– Ben och armar.

Max
– Men bryta en arm… Skulle du bryta en arm i dag så blir du ju helt, då kan du ju inte rulla och ingenting.

Maria
– Nej precis, det är ju så och jag vet ju precis vad jag klarar och inte klarar.

Yasmin
– Du tar det säkra före det osäkra?

Maria
– Ja, absolut.

Yasmin
– Hur såg din barndom ut i övrigt, förutom sjukhusvistelser och benbrott?

Maria
– Den var jättebra. Kärleksfull. Uppmuntrande.

Yasmin
– Hur ser din familj ut?

Maria
– Mamma, pappa och så har jag tre äldre syskon så jag är sladdbarn. Jag hade fem föräldrar, förutom mamma Hjördis som jag nämnde precis nyss. Jag var påpassad men också oerhört älskad och uppmuntrad att ta för mig av livet.

Yasmin
– Har du kontakt med mamma Hjördis?

Maria
– Nej det har jag inte. Jag vet att många år senare så hade mina föräldrar kontakt med henne men nu tror jag inte hon lever längre.

Yasmin
– Skolgång, hur var det?

Maria
– Jag började skolan -75. Då hade vi i Sverige haft skolplikt för barn med nedsatt rörelseförmåga i bara tretton år. Annars brukar man ju lära sig att folkskolestadgan i Sverige kom 1842 då alla skulle ha rätt att gå i skolan. Men det gällde inte alla.

Max
– Vad gjorde man då innan?

Maria
– Många växte ju upp på institution och gick inte i den vanliga skolan över huvud taget. Utan man bodde på institution ibland från bara några års ålder och upp genom gymnasiet. Det var inte helt självklart för skolan där vi bodde att jag skulle gå i den vanliga skolan men för mina föräldrar var det det och det är jag naturligtvis evigt tacksam för, och att jag föddes när jag föddes.

– Är det något jag tycker är så oerhört grundläggande och som jag tycker är så viktigt så är det just att vi blandar, att vi inte delar upp. Det är viktigt både för de barn det handlar om som har en funktionsnedsättning, men det är också väldigt viktigt för alla andra. Det är viktigt för skolan, att det finns barn med blandade erfarenheter som både leker och lär sig tillsammans.

Yasmin
– Absolut, det är jätteviktigt. När jag skadade mig för femton år sedan blev jag rekommenderad att gå i ett mediegymnasium nere i Skåne, som var till för endast personer som hade en funktionsnedsättning.

Maria
– Nej! Det är ju inte klokt.

Yasmin
– Jag sa, varför ska jag göra det när alla mina kompisar bor här på Söder? Det är klart att jag vill gå i samma skola som de.

Maria
– Ja det här är skrämmande tycker jag och det finns ju fortfarande specialskolor av olika slag och en förklaring är ju att den svenska skolan är så otillgänglig i dag och det är ett jätteproblem. 50 procent av Sveriges grund- och gymnasieskolor kan man inte ens komma in på om man har rullstol. Det får förfärliga konsekvenser, både på ett personligt plan men också för utvecklingen i stort i samhället.

Yasmin
– Och även om det finns hissar och så och man kommer in är det alltid så att man måste ta en annan väg och redan där tappar man den här gemenskapen på vägen.

Maria
– Exakt.

Yasmin
– Vad ville du bli när du blev stor?

Maria
– Jag hade många olika framtidsdrömmar. Det allra första faktiskt, det var väl så att jag tyckte om att styra och ställa redan då, eftersom jag var så mycket på sjukhus och jag såg hur avdelningssköterskan var den som hade koll på allting så det har jag blivit påmind om av min storasyster som själv är sjuksköterska att det ville jag bli när jag var barn. Men det var väldigt tidigt. Men sedan var det advokat, skådespelare, designer.

Max
– Kreativa saker.

Maria
– Ja. Jag har ju nosat lite på alla de där sakerna. Jag har läst juridik, jag har gått en designutbildning och sysslat mycket med kläder och mode. Det är väl det här att uttrycka sig på något sätt i text eller tal, spelat teater har jag ju också gjort, så det kanske är det som är den gemensamma nämnaren.

Yasmin
– Berätta lite om hur du kom in på det

Maria
– Jag har alltid varit en teaterapa. Gillat att prata, gillat att få uppmärksamhet. Märkt hur jag har kunnat fånga människors intresse genom en berättelse eller genom att spela apa. *skratt*

– Jag spelade en del skolteater. Hade väl det där i bakhuvudet. Men så i mitten av 90-talet fick jag nys på att det var en regissör, dramatiker, dansare Ellen Bergman som skulle samla ett gäng kvinnor som använde rullstol som hon ville dra igång en verksamhet med. Där kom jag med i en teatergrupp som vi hade tillsammans, som Ellen höll i. Vi kallade oss för ”Teater med stol”. Det var ju superroligt och vi gjorde tre stora uppsättningar och det var fantastiskt, fantastiskt roligt. Det blev som teaterskola för mig.

– Sedan orkade inte Ellen hålla på med det här längre men hon hjälpte mig att söka till Scenskolan. Hon hjälpte mig med mina prover. Jag kom riktigt långt, jätte, jätteroligt. Men inte hela vägen.

– Men, då hade Ellen redan tussat ihop mig med en annan fantastisk kvinna som heter Elisabeth Korndahl som bodde granne med Ellen. Elisabeth är också skådespelerska, regissör, dramatiker och Elisabeth och jag började jobba tillsammans. Vi hade något som vi drev under några år som vi kallade för Frihetsspektaklet, där vi utforskade frihet ur olika aspekter. Vi hade en föreställning som vi var runt en del med. Det var hon och jag, det var också Sven Wollter och en oudspelare som heter Mousa Elias. Vi hade våra olika berättelser om frihet ur våra skilda perspektiv. Det var små stycken ur de stora dramatikernas texter, det var sång. Det var fantastiskt roligt.

– Men sedan när jag blev förbundsordförande för DHR, det gick inte att få till tiden längre. Sedan dess har jag inte stått på scenen, som skådespelare om man säger.

Max
– Det är första gången jag hört talas om att någon har kommit så långt, i rullstol alltså.

Maria
– Jag vet ju att det var en som satt i juryn som, har jag hört via omvägar, uttryckte att ¨hon skulle ju bara kunna spela gamla farmor som satt i fönstret så det hade ju inte funkat”.

Yasmin
– Va?

Maria
– Men samtidigt så vet jag att det fanns andra som satt i juryn och tyckte något helt annat.

Max
– Det finns ju också radioteater och annat sånt. Man behöver ju inte…

Maria
– Ja och om vi nu menar att alla människor ska ha samma möjligheter och vara lika mycket värda så, hallå. Vi kan väl ha, ja vad som helst, en Hamlet eller en Nora i ”Ett dockhem” i rullstol, vadå?

Max
– Jag såg ett reportage om en teatergrupp. Så tittade man lite på dem när de spelade och sedan så pratade de efteråt i reportaget om att de tyckte det var så dåligt att ingen i rullstol kommit in på Scenskolan. Och jag tänkte, men ni är ju skitdåliga skådisar allihop. *skratt* Ni kommer inte komma in där. Klart ni inte ska komma in bara för att ni sitter i rullstol.

Maria
– Nej det är klart man inte ska komma in bara för att man sitter i rullstol. Självklart inte. Naturligtvis måste man vara tillräckligt bra.

– Det här är det eviga dilemmat. Det kan jag känna att jag har haft med mig. Fick jag det här höga betyget på den här uppsatsen för att den är så pass bra? Eller? Och det kan man som individ aldrig veta utan det är bara den som har gjort bedömningen som kan säga. Men det vet man ju aldrig. Det är en osäkerhet som på ett sätt kan finnas där inne hela tiden. Var jag så där bra som den där personen sa eller var det bara för att den…

Yasmin
– Tyckte synd om.

Maria
… eller hade lägre förväntningar på mig? Det finns där.

Yasmin
– Fortfarande?

Maria
– Ibland ja, absolut.

Yasmin
– Men du hade ett starkt rättvisetänk redan som barn.

Maria
– Mm, det hade jag.

Yasmin
– Nu har du tänkt ge dig in i politiken. Du står som nummer elva som kandidat till Europaparlamentet av 114 i Folkpartiet. Och du är ny. Det är ju ganska strongt att komma ut som nummer 11.

Maria
– Ja det är jag jätteglad över, verkligen, det trodde jag inte att det skulle gå så bra.

Yasmin
– Vad tror du det är som gjort att det gått så bra?

Maria
– Jag det är ju naturligtvis jättesvårt att veta. Det är ju inte jag som kanske är rätt person att svara på det.

Yasmin
– Vad tror du dina bästa egenskaper är?

Maria
– Tydlighet. Att bryta ned till ett budskap som man förstår, som man lätt kan ta till sig. Och att för mig är det jätteviktigt att leva som man lär.

Yasmin
– Vad är det roligaste med politiken?

Maria
– Det är att det faktiskt går att förändra, det går att påverka. Även om det tar lång tid innan man kanske ser konkreta resultat i form av ny lagstiftning eller ett ändrat synsätt i samhället så får man under vägen träffa så mycket människor och diskutera och se hur människors inställning… man byter, hur ska jag säga, man utbyter åsikter och har en möjlighet att påverka bara i diskussionen med andra. Det är superskoj.

– Allting egentligen, okey man kan tycka att politik är tråkigt och trist, men om man tänker efter, det mesta här i livet som vi har omkring oss och som vi påverkas av i dagliga livet det har en förankring i eller styrs av politiska beslut och politiska diskussioner. Så det berör oss alla. Jag hade en kollega tidigare som sa att ”allt är politik utom kärlek”. Det ligger en hel del i det tycker jag.

Max
– Men kan du inte bli jäkligt frustrerad? Politik känns ju som att det är mycket prat.

Maria
– Absolut. Men, politik är en möjlighet att påverka och förändra. Om man tycker att något är fel får man se till att försöka göra vad man kan för att förändra det.

Yasmin
– Var får du din drivkraft ifrån?

Maria
– Jag tror nog väldigt mycket på förändring. Jag tror att förändring är möjligt och så har jag en positiv grundinställning. Kanske naivt, men jag tror egentligen alla människor om gott och tror att vi faktiskt vill skapa något gemensamt som är så bra som möjligt.

Yasmin
– Men du som nummer elva, vad betyder det egentligen?

Maria
– Plats elva för mig betyder jättemycket för det visar på att det finns ett förtroende för mig och ett sug också efter det som jag står för. DHR som jag förtroendevald för tidigare, vi jobbade ju väldigt mycket gentemot de politiska partierna. Det här välkomnandet som jag har känt inom politiken, både inom det egna partiet men också generellt, att jag har fått så mycket uppmuntran för att jag har valt den här vägen nu, det är för mig ett tecken på att det behövs fler perspektiv i partipolitiken. Att människor med olika erfarenheter måste finnas där besluten fattas.

Yasmin
– Du nämnde DHR. Du var ordförande där i sex år. När du var med där var DHR initiativtagare till Torsdagsaktionen.

Maria
– Ja precis, det stämmer.

Yasmin
– Kan du berätta lite om den?

Maria
– Det handlar alltså om frågan om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Det är en fråga som har funnits på den politiska dagordningen, också i Sverige, i drygt två decennier. I USA firade man 20-årsjubileum för några år sedan för sin lagstiftning, det var den allra första som kom i världen.

Yasmin
– Drygt 20 år sedan alltså?

Maria
– Ja, precis. Det var George Bush den äldre, som undertecknade och var president då, när den här amerikanska ADA som den heter, Americans with Disabilities Act, när den undertecknades. I sitt tal så nämnde han Sverige specifikt som ett av de länder han trodde snart skulle följa efter.

Yasmin
– Det visste jag inte om.

Maria
– Men vi är inte där. Ännu. Det här är en fråga som har utretts flera gånger. Det har föreslagits vid olika tillfällen att vi skulle ha det här skyddet också i Sverige. Det är många många turer i det hela. Slutligen kom det ett riktigt bra lagförslag efter att det hade tillsatts en enmansutredare som hette Hans Ytterberg. Han var tidigare ombudsman för homosexuella, HoMo, den gamla myndigheten som då hade avvecklats. Vi visste att hans arbete var färdigt. Men det kom aldrig någonting. Vi försökte få ut det här dokumentet. Vi skrev till regeringen. Men nej – det var internt arbetsmaterial. Vi startade ett Facebook-upprop, då var inte Facebook lika stort som nu men det blev snabbt väldigt många som gick med i den här gruppen ”Offentliggör diskrimineringsutredningen” hette gruppen. Till slut i maj så offentliggjordes den och det visade sig att det var ett jättebra förslag som Hans Ytterberg hade skrivit och det hade titeln ”Bortom fagert tal”. Det är faktiskt precis det som det handlar om. Det finns väldigt mycket vackra formuleringar och fina ord och tjusiga mål, men det händer inget och vi ser ingen reell förändring. Den stora stötestenen, det som alla är så oroliga för och anledningen till att det har tagit så lång tid det är ju det ekonomiska. Man tror att det kommer bli så fruktansvärt dyrt. Vad Hans Ytterberg konstaterar är att en sådan här lagförändring egentligen inte innebära så stora kostnader därför att det som skulle kosta det är sådant som man redan borde ha gjort till största delen.

– Funktionshinderrörelsen ställde sig bakom det här förslaget men man ville ändå titta på kostnaderna igen, man tyckte inte det var tillräckligt utrett och då gjorde Statskontoret en beräkning som kommer fram till att det skulle kosta 2 700 miljarder.

Max
– För lite ramper?

Maria
– Grejen är att de räknade på att vi gör om hela Sverige typ, vi plattar till allt. Men det är ju inte det som det handlar om. Det har aldrig varit det som det skulle handla om och det är inte heller det som har gällt i något av de länder som har infört det här.

– Det var ju en katastrof för hela arbetet med att försöka få igenom det här. Har man sett den där siffran präntas den in och då är det jättesvårt att komma med motargumenten att ja, men, nu är det ju inte så det är tänkt.

Yasmin
– Man bara ser på skräcksumman hela tiden.

Maria
– Då gjorde rörelsen så att vi samlade ihop pengar och gjorde en egen rapport. Vi bad förre chefsekonomen på LO, Dan Andersson, ta fram siffror. Det var bråttom. Vi skulle ha med det till Almedalen så han sammanställde helt enkelt de underlag som redan fanns. Han kommer fram till…, han sticker hål på de siffror Statskontoret visat på och tar fram en rapport som får namnet ”Dörrarna stängs innan alla fått plats”. Så är det ju, verkligen. Han visar också på att okey, det är klart det kommer kosta, men han kommer upp i helt andra nivåer och han säger det också att tillgänglighet lönar sig på alla sätt. Naturligtvis lönar det sig på ett mänskligt plan och det finns ett rättighetsperspektiv naturligtvis, i att kunna vara en del av samhället utan att bli nekad tillträde vare sig det är fysiskt eller när det gäller kommunikation eller information. Men det finns också ett samhällsekonomiskt intresse i att bereda så många som möjligt tillträde. Vi förlorar pengar på att ha det så här som vi har det.

– Samtidigt då som de här två rapporterna gjordes hade Bortom fagert tal, Hans Ytterbergs utredning, gått ut på remiss. Ett år efter att remisstiden hade gått ut då tyckte vi att nu räcker det. Nu har de haft ett år på sig att bearbeta rapporterna, beräkningarna och alla yttranden som har inkommit. Nu är det upp till bevis. Det var då vi började stå utanför Rosenbad och det vi räknade var alltså dagar som hade gått sedan remisstiden gick ut. Och så stod vi där i två år och fyra månader, vid varje regeringssammanträde. Regeringen sammanträder på torsdagar klockan 9. Så mellan 8 och 9 fanns vi där och delade ut flygblad om hur många dagar det nu hade gått denna dag. I slutet var det över tjugo organisationer som bakom.

Yasmin
– Numera är det Tisdagsaktionen?

Maria
– Ja.

Yasmin
– Och det är att man kritiserar det här nya lagförslaget?

Maria
– Ja, grejen är att, man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, att det är ett framsteg att det finns ett förslag som ger möjlighet att pröva och att vi för första gången i lagtext i Sverige formulerar att det är diskriminering med otillgänglighet. Jag vet att det har varit tuffa, tuffa förhandlingar och jag vet att det har varit på väg att stranda flera gånger. Det finns starka krafter som arbetar emot det här. Samtidigt, det undantag som föreslås för näringsidkare, företag som har färre än tio anställda det är pinsamt. Det är så dåligt. Det innebär att drygt 90 procent, det är lite olika siffror beroende på vilken bransch det handlar om, inte kommer omfattas av det här. Naturligtvis så omfattas de ju av de bestämmelser som redan finns, exempelvis i plan- och bygglagen eller regler för att bedriva verksamhet. Sånt som redan finns, det omfattas de självklart av. Men eftersom efterlevnaden är så dålig så hade vi ju verkligen behövt ett diskrimineringsförbud för alla.

– Motsvarande undantag har inte gjorts i några andra länder när man har infört det här. Det är riktigt, riktigt dåligt. Det vet vi ju själva, de flesta ställen man handlar på eller fikar på har ju inte tio anställda. Eller går man på bio, går du på en kvartersbiograf inte är det tio anställda där. Det är bara att tänka sig genom gatorna i kvarteren där man rör sig och i sin vardag och inse att det allra mesta kommer inte att omfattas. Jag tycker det är så dåligt. Jag tycker det är pinsamt för regeringen. Jag tycker att det är pinsamt och fruktansvärt dåligt av alla de som faktiskt har lobbat emot det här förslaget, jag tycker de ska skämmas. Jag tycker också att hela den svenska byggbranschen och fastighetsbranschen ska skämmas därför att det här visar ju på hur dåligt lagstiftningen efterlevs. För annars skulle man ju inte bli så här rädd för att bli prövad för om man har gjort något som man redan borde ha gjort. Det är så dåligt.

Yasmin
– Vad är problemet?

Maria
– Pengar. Starka krafter som är rädda för att det ska kosta pengar. Nu bara för några veckor sedan så skrev ju Svenskt Näringsliv bland annat, med flera andra organisationer till alla riksdagsledamöter De tycker att ”det här behövs inte, det här ska vi inte ha”. Det ger uttryck för en människosyn som jag tycker är skrämmande.

Yasmin
– Jag har tagit upp det förut i den här podden, när jag var i London och de hade satt en ringklocka på ett café, vid dörren, med handikappskylten ovanför och det var två trappsteg upp. Det tyckte jag var så himla enkelt, så bra lösning på ett så litet problem egentligen. Att jag kan ringa på en klocka och då kommer någon personal ut och hjälper mig in.

Maria
– Jag tänker att det kan vara okey i förlängningen, på ett annat sätt. Inte innan man har gjort det man redan borde ha gjort. Jag säger nej till att gå in bakvägar och så. Men jag säger också att jag kanske kommer ändra det helt, om vi faktiskt börjar göra det som ska göras och börjar tänka på ett annat sätt så kan jag tänka mig att jag i de där speciella fallen där det är svårt att göra något.

Yasmin
– Gamla stan exempelvis.

Maria
– Ja. Det finns så mycket missuppfattningar kring det här. Folk tror att nu ska vi asfaltera hela gamla stan. Nej, det handlar absolut inte om det.

Yasmin
– Det blir så dramatiskt.
– Du säger att du inte tar där bakvägarna eller bakdörrarna. Men, var kommer du in någonstans?

*skratt*

Yasmin
– Jag tycker att det alltid är så. Det finns alltid en annan ingång. Jämt.

Maria
– Ja visst är det så. Det är jättemycket så. Absolut.

Yasmin
– Inte ett enda café knappt i stan. Som jag och Max i går, vi hade ett möte på stan. Då hade den här personen föreslagit vilket café vi skulle träffas på och där var det ju trappor. Tre ingångar. På Kungsgatan. Vi kom dig och okey, trappor. Vi fick rulla till ett annat ställe. Vi fick rulla ganska långt på Drottninggatan där innan vi kom till något där det inte var höga trappsteg.

Max
– Du kan ju missa saker om du vägrar gå in bakvägen.

Maria
– Jo men jag vet, absolut, jag förstår hur du menar. Men för mig är det så, dels naturligtvis eftersom jag jobbat med de här frågorna och drivit dem så hårt att ju mer insatt jag har blivit i vad som faktiskt är beslutat och i vilka bestämmelser vi har så har det här vuxit fram som ett ställningstagande för mig. Men så känner jag också att ”nej, den som inte vill ha mina pengar ska heller inte ha dem”. Jag vill inte stödja en sådan verksamhet som faktiskt inte välkomnar mig. Så känner jag.

Max
– Jag var exempelvis på Berns en gång och såg någon show. Visst, jag kan sitta längst bak. Eller, jag kan rulla ner i en katakomb och upp genom köket och få bästa platsen.

Maria
– Jag är inte felfri. Jag bryter mina regler ibland. Ibland hamnar man i situationer där man inte är beredd på hur otillgängligt det ska vara när man har fått besked om att ”det ska gå så bra”. Sedan inser man då, och då kan det vara helt fel att bryta. Men det har också varit många tillfällen då jag faktiskt har avbrutit mitt i för att det inte känns ok.

-Till exempel när jag skulle gå på min första mammografi på St Görans sjukhus. Jag går in i huset där de här mottagningarna finns, betalar i kassan och så säger hon ”vänta så ska jag hämta en sköterska som kommer och följer med dig”. Vadå? ”Det är trappsteg här du måste gå runt.” Jaha. Så kommer hon, så går vi ut genom ytterdörren igen och runt husknuten och så låser hon upp en helt vanlig dörr som smälter in i väggen och man fattar inte, vad är det här? Då kommer vi rakt in i omklädningsrummet för personalen och där står det en kvinna i bara underkläderna och jag blev så rasande. Jag sa ”nej tack, det här är inte okey. Det är inte okey för mig och det är inte okey för er personal, jag avbryter det här nu och vill ha mina pengar tillbaka.” Sedan var det ganska struligt att få komma till ett annat sjukhus, men jag fick komma till KS efter mycket om och men. Vissa sådana här undersökningar som man blir kallad till med automatik där är det ju inte bara att välja vilket, var man vill att det ska göras.

– Ett annat exempel är när jag blev inbjuden till den stora Mänskliga rättigheter-galan som var för några år sedan på Konserthuset. Det var fantastiska talare. Bland andra Desmund Tutu. Men nej, jag kan inte. Jag kan inte gå på ett sådant evenemang och lyssna på en av de stora motståndarna som kämpade mot apartheid och gå in en annan ingång. Till slut kommer jag ändå till det att det handlar om precis samma sak. Så det tackade jag nej till. Det är också många gånger då jag varit medverkande på olika ställen där de har sagt att det finns ramp upp till scenen och sedan när man kommer dit så är den här rampen alldeles för brant.

Max
– Två sådana där barnvagns…?

*skratt*

Maria
– Ja det finns det också.

Max
– Vad gör du då?

Maria
– Då stannar jag nedanför och så berättar jag varför jag gör det. Inleder med att förklara varför. För mig är det viktigt. Alla måste göra det som känns rätt för dem. Man måste göra sina egna val och sina egna ställningstaganden. Absolut att jag hamnat i situationer där det är helt omöjligt att göra något åt, där det är omöjligt att avbryta något som är pågående. Då har jag också gått någon sidoingång eller blivit hjälpt upp för några trappsteg. Det är inte alltid helt enkelt att leva som jag lär. Jag försöker, men jag misslyckas ibland.

Yasmin
– Det tror jag inte.

Maria
– Jo du, det gör jag. Absolut.

Yasmin
– Du står på dig och det är jätteviktigt att du står på dig. Någon måste ju göra det.

Maria
– Sedan ibland blir det, även om det inte ska behöva vara så, att alltid berätta eller fråga innan, fel när jag inte gör det. Men det är ju det, jag måste fråga och jag måste säkerställa.

Yasmin
– Den där tanken slog mig i går, att jag skulle dubbelkolla att stället verkligen funkar och kommer jag verkligen in. Men den personen kom från ett sånt ställe där jag tog för givet att man tänkte på det.

Maria
– Precis, jag förstår.

Yasmin
– Men det är så, man måste alltid dubbelkolla för att vara helt säker.

Maria
– Ja, ligga steget före helt enkelt.

Yasmin
– Du ser dig som idealist, feminist, sociallilberal

Maria
– Ja, det stämmer

Yasmin
– Hur tror du att du kommer kunna påverka nu inom Folkpartiet?

Maria
– Jag hoppas att jag kommer kunna påverka. Det vet man ju inte. Men det jag kommer försöka göra är att hela tiden påminna om att det finns alltid, i alla frågor, ett funktionshinderperspektiv. Även om vi pratar om funktionshinderpolitik som ett eget område så finns det ju ett sådant perspektiv på alla frågor egentligen. Precis som vi ska ha ett barnperspektiv eller ett genderperspektiv så finns det också ett sådant att ta hänsyn till och att utgå från.

– Sedan tror jag att den blotta närvaron påverkar. När man är den där tjatiga som frågar om det går, som frågar hur det ser ut med tillgängligheten och hör av sig och tjatar om ramplutningar och så vidare, det tror jag också har effekt. Och så bara att man finns. Jag tror man måste finnas med, bara genom att vara närvarande.

Yasmin
– Vad gör du när du inte håller på och arbetar med mångfald och lika rättigheter?

Maria
– Då är jag en riktig livsnjutare. Jag är jättelat och jätteslö. Jag är jättebra på att bara vara. Jag är jättebra på att bara filosofera. Nu, jag älskar det här, det här är min årstid, att kunna sätta mig i skuggan och läsa. Jag tittar mycket på film. Umgås med vänner.

Max
– Det här är väl allas våran årstid?

Maria
– Visst är det väl det? Jag håller med dig! *skratt*
Vi vet också att nu är det som allra längst innan det blir snö igen.

Yasmin
– Hur gör du då när du stänger av, när du bara ska koppla av eller sitta och läsa en bok eller titta på tv.

Maria
– Det går. Jag kan göra det.
Som förbundsordförande hade jag ju inga arbetstider. Dygnet runt jobb på samma gång som jag hade möjlighet att själv styra min tid. Nu när jag inte har någon anställning har jag naturligtvis ännu mer den möjligheten. Även om jag har full fart just nu så är det inte alls samma arbetsbelastning eller samma antal timmar som jag jobbade då. Jag varvar jobb och avkoppling och det går in i varandra väldigt mycket. Jag har många vänner som är engagerade i de här frågorna. Men jag har också vänner som absolut inte är det och det kan vara jättehärligt, att släppa och bara vara Maria. Jag är ju inte min funktionsnedsättning och jag är inte min politiska kamp utan jag är Maria.

Yasmin
– Och du har sambo. Hur träffades ni?

Maria
– På krogen.

Max
– Går det?

*skratt*

Maria
– Ja, men vet ni, det hade inte gått i dag med min inställning. *skratt* Det var på ett uteställe med säkert 15 trappsteg upp.
Jag hade varit på en 30-årsfest på ett ställe på Kungsholmen. Sedan var vi några som, när det stället stängde, drog vidare. Det var april och det var snö i luften. Jag gick fram till baren ihop med brorsan till födelsedagsbarnet, men då var det någon som sa hej och på den vägen är det.

Max
– Men du kanske missar en massa sådana här situationer nu då, med tanke på att väljer bort. *skratt* Ja, kanske inte nya killar men…

Yasmin
– Hon har ju sitt på det torra

Max
– Jag pratar inte bara om det, utan jag pratar om allmänt, kanske…

Yasmin
– Möten

Maria
– Visst, jag förstår hur du menar och det finns många som tycker så. Det finns många som, om vi pratar påverkansarbete, tycker det är viktigare att vara med i samtalet, diskussionen, konferensen. Men om vi pratar om det professionella – då godkänner man att det ser ut som det gör. Man kan inte sitta och prata tillgänglighet eller hävda sin rätt i en otillgänglig miljö, inte utifrån att vi har haft bestämmelser i snart ett halvt sekel. Det är inte ok. På det personliga planet har jag full respekt för den som gör en annan bedömning men för mig är det jätteviktigt för att jag ska kunna tycka att det är ok.

Yasmin
– Men han raggade upp dig. Var det så?

Maria
– Ja

Yasmin
– Hur länge har ni varit tillsammans?

Maria
– 19 år

Yasmin
– Är han lika engagerad i tillgänglighetsfrågan?

Maria
– Nej det är han inte, men han stöttar ju mitt ställningstagande och han har ju självklart påverkats och förändrats i det här han också, precis som jag har gjort. Så har vi en överenskommelse om att inga pengar från vårt hushåll ska gå till otillgängliga ställen *viskar* ”men jag tror att han fuskar” *skratt*

– Nej, men han är ett fantastiskt stöd i det här, i hela kampen. Utan honom hade det aldrig funkat, utan att ha det stödet och den uppbackningen.

Yasmin
– Tillbaka till när du var tonåring och började träffa killar. Hur var det? Var det svårt att ta det steget?

Maria
– Ja, jag tror nog att det tog lite längre tid för mig än för mina kompisar. Det gjorde det. Den utvecklingen kom lite senare. Jag var ju med. Jag var med på krogen och jag åkte mina restaurangkökshissar. *skratt* Blev buren av vakter. Jag är glad att jag gjorde det i den tiden som var då.

Max
– Har du något problem att bli uppburen av vakter?

Yasmin
– Nej jag har inte det. Eller problem? Det är klart jag tycker det är jobbigt att få den uppmärksamheten och att vara tvungen att göra det. Men jag har inget problem att be om hjälp för att göra det jag vill. Jag var på Tekniska museet här för några veckor sedan, med barnen. Det är en ramp upp på utsidan. Sedan är det några trappsteg in. Men det är en ganska brant ramp på ena sidan och sedan är det en lift på andra sidan. Då ville jag använda liften när jag skulle ut och det var värsta grejen. Det var som att de aldrig hade använt den.

Maria
– Det där är så dumt när sådana saker är låsta.

Yasmin
– Rampen som var på sidan om, den var brant och det var ett fönster och det var ganska läskigt att åka ned, man kan ju åka in i väggen. Så det var därför jag ville ta den där liften. Men ni vet – man ringer på vaktmästare och så ska man sitta och vänta och några barn stod där och tittade ”hur ska hon komma ner?”. När jag väl skulle använda liften då ville ju de stanna kvar och titta. Det är klart man skulle vilja vara utan den uppmärksamheten. Bara ”blend in” liksom. Dagligen stöter man på hinder, så är det bara.

Max
– Inte om man håller sig hemma.

Maria
– Jag brukar tänka, vilken tur att jag i alla fall bor i Stockholm. Tänk att bo på ett så litet ställe att det inte finns några alternativ över huvud taget.

Yasmin
– Jag har några frågor som jag brukar köra varje intervju.
Så jag tänkte vi skulle dra dem.
– När fick du beröm senast?

Maria
– Det var i går kväll, jag deltog i en panel av kandidater till Europaparlamentet, vi hade Stockholmskickoff i går kväll. Det var några som kom fram efteråt och sa att jag hade varit väldigt bra och tydlig. Det var en som berömde mig för mitt stora engagemang. Sådant blir jag glad över.

Yasmin
– Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?

Maria
– Lycka för mig är att se storheten i det lilla, tror jag. Jag kan bli lycklig av att bara sitta vid vattnet, titta ut, lyssna på vattnet och titta på vågorna.

Max
– Är det även lycka om det är en jättejobbig sandstrand?

Maria
– Ja, faktiskt. *skratt*

Yasmin
– Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte föddes med en funktionsnedsättning?

Maria
– Ingen aning. Jag kan verkligen inte svara på den frågan. Det enda jag vet är jag hade inte varit samma person, antagligen, fullt ut.

Yasmin
– Om du träffar någon som inte har någon erfarenhet av funktionsnedsatta över huvud taget, vad säger du till den personen?

Maria
– Då försöker jag visa på att det är så mycket mer som förenar än som skiljer oss människor åt. Då är det väldigt viktigt för mig att bara vara en vanlig människa som försöker leva sitt liv så bra som möjligt. Jag börjar inte agitera det första jag gör. Utan istället försöka hitta det där vi kan mötas, samtalsämnen eller situationer.

Yasmin
– Jag måste läsa upp ett citat som berörde mig. I ett av dina blogginlägg har du skrivit, när du fortfarande var ordförande:

”Det är inte synd om mig. Det är inte synd om någon på grund av dennes funktionsnedsättning. Aldrig. Men jag känner en ilska över att inte samhället kommit längre. Är det någon det är synd om så är det oss alla. Oss som land, samhälle, gemenskap. Som fortsätter att dela upp människor. Som sätter stämplar och etiketter. Vare sig det är genom att dela upp passagerare som ska med på bussen utifrån hudfärg eller utifrån att vi fortfarande använder fordon som diskriminerar.”

Bra där, det tyckte jag var starkt faktiskt. Jag håller med.

– Hur känner du i dag, med tanke på allt som du gör – att du måste prestera? Är det en del av dig?

Maria
– På ett sätt är det nog det. Jag befinner mig många gånger i situationer eller miljöer där jag är den enda som exempelvis använder rullstol eller har de erfarenheter jag har och då kan jag nog känna det ibland.

Yasmin
– Att du måste vara lite bättre?

Maria
– Ja. Det är ju inte rätt naturligtvis. Det är inte rätt mot en själv och det är ju inte heller så att man ska känna att man ska behöva försvara eller representera alla andra.

– Så kunde jag dock känna när jag var ung. Då hade jag själv ganska mycket fördomar mot personer med funktionsnedsättning. Jag gick ju i skola utan att ha några andra omkring mig. När jag åkte på läger, jag kommer ihåg jag tyckte det var vidrigt, jag tyckte det var så hemskt. Vi sa här förut ”vad mycket rullstolar det är”. Det var precis vad jag sa till mamma när de lämnade mig på läger ”det är bara en massa rullstolar här, jag vill inte vara här”.

Yasmin
– Det finns ju de som tar avstånd och inte alls vill förlika sig och demonstrativt helt tar avstånd från den världen. Jag tror också att jag kände så litegrann ett tag. Ville visa att man har kompisar som inte sitter i rullstol.

Maria
– ”Jag är som alla andra.” Det var väldigt viktigt för mig under min uppväxt att vara det.

Max
– Så kan jag fortfarande känna. Jag kan ju kräkas på rullstolar. Jag vill inte umgås med eller träffa någon. *skratt*

Yasmin
– Du får inte kräkas på mig Max.

Max
– Nej det har jag inte gjort, än. *skratt* Skönt att det finns telefon.

Yasmin
– Tack Maria, det var jättemysigt att ha dig här.

Maria
– Tack det samma! Jag tyckte det var jättekul. Tack så mycket.

Musik

Yasmin
– Då har ni precis fått höra Maria.

Max
– Ja det var en kul prick.

Yasmin
– Ja det var lite kul att höra om hennes intresse för teater för det visste jag inte så mycket om

Max
– Har du sett någon rullstolsteater någon gång?

Yasmin
– Jag har varit på en teaterföreställning en gång där det var en person som skulle spela ryggmärgsskadad men han hade en annan funktionsnedsättning och det störde mig lite grann och jag hade svårt att relatera.

Max
– Ja men så är det ju när man är proffs. Kolla vilken film som helst så ser man ju. Avatar var jäkligt bra!

Yasmin
– Den var skitbra! Jag älskar den filmen.

Max
– Ja men rent så där…, han såg ju verkligen ryggmärgsskadad ut.

Yasmin
– Jag var tvungen att kolla upp efteråt om han faktiskt var ryggmärgsskadad eller inte. Hur fan hade han fått till benen?

Max
– Annars? Nej.

Yasmin
– Det är bara att ta den här nya serien ”Iron man”. Katastrof. Ny kriminalserie på SVT med en man som har blivit förlamad i benen i tjänsten. ”Förlamad i benen”…

Max
– Benförlamad.

Yasmin
…och är fortfarande polis.

Max
– Jag stod ut fem minuter sedan kände jag att det där får vara.

Yasmin
– Nej det var bara några minuter. Jag klarar inte de där klichéerna. En ganska stor rullstol också, för att vara USA, den såg lite klumpig ut. What ever. Det var kul att höra om hennes teaterintresse.

Max
– Har du spelat teater?

Yasmin
– Ja faktiskt. Jag var på teaterkollo när jag var 13 år.

Max
– Men inte i rullstol?

Yasmin
– Nej.

Max
– Skulle du kunna tänka dig?

Yasmin
– Ja, men det skulle jag nog kunna tänka mig kanske.
Du då?

Max
– I dag absolut inte, men jag har ju hållit på massor med sånt när jag var yngre.

Yasmin
– Jaså? Berätta!

Max
– Det är inte så mycket att berätta. Fast i dag skulle jag inte. Jag tycker det är lite för fysiskt med teater, för mig. Nu har jag ju inte den fysiken längre så då blir det inte samma sak längre.

Yasmin
– Men du har lite svårt fortfarande att se dig själv som funktionshindrad? Bara förra veckan när jag skulle ta en bild på dig, bakifrån, så ville jag ha med hela rullstolen för att visa att du satt i rullstol när du höll på att klippa något avsnitt. Så efteråt så ”nej, byt, ser jag ut så där, det ser så handikappat ut”.

Max
– Första året så fick man inte ta några fotografier på mig över huvud taget.

Yasmin
– Nu då?

Max
– Nej det är inte så farligt.

Yasmin
– Jo det var ju lite farligt där.

Max
– Nej, men jag slås av tanken ibland, ”är det jag?”

Yasmin
– Känner du att du är ett med rullstolen?

Max
– Nej, det gör jag verkligen inte.

Yasmin
– Du Max, när ska vi ställa oss där med aktionen utanför Riksdagen? Vi måste ju börja engagera oss lite.

Max
– Jag tycker vi drar vårt strå till stacken här.

Yasmin
– Jag får dåligt samvete att jag inte engagerar mig mer. Hon kämpar på liksom. Att hon är så principfast också, att hon vägrar gå in där hon faktiskt inte…, där hon är tvungen att ta bakvägen.

Max
– Det är lite väl… alltså du berättade ju att du var?…

Yasmin
– Jag var förra helgen på Norra Brunn, på Stand up, tre olika komiker. Där måste man ta en bakväg och då är det genom typ soprum, det står stora inte sopkorgar men…

Max
– Containrar?

Yasmin
… först ska man åka igenom där sedan kommer man in i köket och det kan man väl tycka lite si och så om, inte så jättekul kanske. Men nu börjar de känna igen mig så kocken brukar hälsa ”tjena, tjena, läget?”. Det som är lite roligt med köket på Norra Brunn det är att det är där allting händer efter att de har gjort sin Stand up då sitter de där kring ett bord. Så när man ska åka därifrån så får man träffa dem och hälsa på dem och säga ”hej, tack för i kväll, tack för skratten”.

Max
– Då är det ju bara en fördel att gå genom köket

Yasmin
– Då är det faktiskt något positivt.

Max
– Man kan ju inte anpassa allt.

Yasmin
– Det är inte så svårt att hitta lösningar så man känner sig välkommen. Man slutar inte förvånas över hur bra det är i andra länder. Och vi som jämt ska slå oss för bröstet och tror att vi är så bra på allt som har med jämlikhet och demokrati att göra och så är det så dåligt som det är.

– Kämpa på Maria säger jag bara! Sluta aldrig.
Tack för allt jobb du gör för vår skull.

Musik

Yasmin
– Tack än en gång Frösunda Assistans för att ni samarbetar med oss.

Max
– Tack så mycket.

Yasmin
– Vi har en hemsida Timglasetpod.se och där kan ni lyssna på alla intervjuer och vi finns på iTunes och sedan har vi också ett twitter- och ett instagramkonto och då är det #timglasetpod

Ni kan maila och kontakta oss på kontakt@timglasetpod.se

Och där får ni gärna tipsa oss. Eller hur Max?

Max
– Absolut

Yasmin
– Om personer ni vill att vi ska intervjua.

Max
– Skicka beröm och skit också, det är alltid kul.

Yasmin
– Vi vill passa på att tacka för den positiva feedbacken som vi har fått sedan vi startade. Tack så mycket.

Musik

Yasmin
– I nästa avsnitt av Timglaset då får ni möta Joakim. Han är blind, synskadad efter att han vid ett års ålder fick cancer i näthinnan. Jag såg honom första gången i SVTs serie Mot alla odds där det är ett gäng personer med olika funktionsnedsättningar som tar sig genom, i det här fallet, djungeln i Nicaragua.

Max
– Något för dig kanske? Säsong tre?

Yasmin
– Nej tack. Aldrig i livet. Jag är rätt så bekväm av mig.
– Efter att jag hade sett det där programmet, Mot alla odds, så mailade jag till honom och tyckte att han hade gjort en sådan bra insats. Sedan i samband Timglaset så tänkte jag att det är en person jag absolut vill ha med här.

– Nästa avsnitt släpps den 23 maj.
Ha en underbar vecka i det fantastiska vårvädret.

Max
– Vårveckor. Två veckor är det.

Yasmin
– Yes.

Max
– Ha det gott!

Yasmin
– Bye bye. Hej då!

Musik