Valet handlar om värderingar och det finns fortfarande tid att rösta!

När jag skriver detta har snart halva valdagen gått. Det betyder att halva valdagen återstår. Jag vill vädja till dig som ännu inte röstat att göra det.

Jag vill be dig att stå upp för freden och människan och vår framtid genom att rösta på ett demokratiskt parti – all kraft behövs för att mota bort de mörka krafter som vill söndra och splittra med sitt hat och sin rädsla. Det finns de som dör för rätten till demokratiska val. Vi här i Sverige har denna fantastiska möjlighet och rättighet. Använd din rösträtt, annars använder någon annan din tystnad. Vallokalerna är öppna till kl 21 i kväll. Din röst är värdefull.

Om du bestämt dig för att rösta men ännu inte gjort det så vill jag berätta varför Folkpartiet är det självklara valet för mig.

Jag är socialliberal då det för mig är grundläggande att vi var och en får vara de vi är och då jag tror vi är kapabla att fatta våra egna beslut och forma våra liv själva, då jag anser att vi ska ha ett samhälle som möjliggör för oss alla att vara de vi är genom en gemensamt finansierad välfärd och då Folkpartiet tydligt står upp för mänskliga rättigheter, mångfald och internationell solidaritet.

Varför EU?

För mig är Europeiska Unionen  framför allt ett fredsprojekt. I Folkpartiet säger vi Ja till Europa för att vi tror på samarbete och för att vi vill ha mer samarbete. Dels för att vi ser att många av de utmaningar Europa står inför kräver gemensamma lösningar men också för att skapa ännu bättre förutsättningar för framtida visioner för en bättre miljö där vi värnar klimat och djur, arbete och jobb för att kunna säkra och bygga ut välfärden. Vi vill arbeta för att avskaffa barnaga inom hela EU, vill vi bekämpa människohandel och trafficking, vi vill öppna lagliga vägar in för asylsökande.

Varför ska du så rösta på mig? Varför ska du kryssa elvan?

Om du liksom jag tror på människan och vår möjlighet att påverka och förändra vår framtid. Om du liksom jag menar att det faktum att alla människor är lika i värde och rättigheter tydligare behöver synliggöras i praktisk politik.

Om du liksom jag brinner för jämställdhet – att kvinnor tjänar lika mycket som män, har halva makten över de politiska besluten och fullt bestämmande över sina egna kroppar. Om du liksom jag tycker det är en självklarhet att alla ska ha rätt att visa sin kärlek, att gifta sig och att bilda familj oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Om du liksom jag tycker att ålder är en siffra och att vi inte skall diskriminera någon utifrån vilket år man är född eller hur länge man levt. Om du liksom jag tycker det är en självklarhet att alla oavsett etnisk bakgrund eller hudfärg ska ha samma rättigheter. Om du liksom jag brinner för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra och att vi ska utgå från Design för alla när vi skapar det gemensamma samt tycker det är av grundläggande betydelse att arbeta för att sprida den personliga assistansen och stänga Europas institutioner. Om du liksom jag menar att ingen ska diskrimineras eller behandlas annorlunda utifrån sin religion eller trosuppfattning.

Om du liksom jag menar att det som förenar oss människor är större än det som skiljer oss åt och att mångfald är en rikedom.

Ja – då ska du kryssa mig, nummer 11 på Folkpartiets lista.                Maria Johansson annons

 

Mina svar på de frågor DHR ställt till toppkandidaterna

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, har ställt tre frågor till toppkandidaterna till Europaparlamentet. Så här svarar jag – Maria Johansson #11 på Folkpartiets lista på samma frågeställningar.

1. Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

Mitt svar
Ja, vi ska  ha ett tillgänglighetsdirektiv, det ska vara bindande och de lägsta nivåerna ska vara tillräckligt bra. Tillgänglighet är en rättighet och en förutsättning för delaktighet.

Toppkandidaternas svar hittar du här.

2. Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

Mitt svar
Ja, för den som har behov av personlig assistans är assistansen en förutsättning för självständighet. Självklart måste alla medborgare omfattas av den fria rörligheten, den som har behov av assistans för sin dagliga livsföring ska inte utestängas från möjligheten att studera eller arbeta i annat EU-land. Samtidigt är det viktigt att socialförsäkringssystemet även i fortsättningen är en nationell fråga.

Jag vill också arbeta för att övriga Europa ska införa personlig assistans liknande den svenska. I dag bor mer än en miljon EU-medborgare instängda på institution just på grund av att man inte har någon annan möjlighet att få tillgång till hjälp. Dessutom ökar institutionerna. Det är förfärligt. Här kan EU göra mycket. Exempelvis stoppa bidragstilldelning för byggande av nya institutioner.

Toppkandidaternas svar hittar du här.

3. Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

Mitt svar
Det handlar om människosyn och om bilden av vilka liv som är värda att leva. Det sluttande plan vi ser i bland annat Belgien och Holland skrämmer mig.

Dödshjälp är och ska vara en nationell fråga. Samtidigt vill jag använda EU för att arbeta för tydliga ställningstaganden och arbete för mänskliga rättigheter och förbättrade levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Vi ska arbeta för livshjälp i stället för dödshjälp. Otaliga är berättelserna om människor som skadats allvarligt eller blivit hastigt sjuka och i det akuta skedet önskat avsluta sina liv, men som när livet börjat om på nytt och funnit sin mening är oerhört tacksamma att ingen hörsammade deras önskan. Det är också viktigt att skilja på aktiv och passiv dödshjälp. Passiv dödshjälp har vi redan i Sverige och den palliativa vården ska vi värna och förbättra.

Toppkandidaternas svar på fråga 3 hittar du här.

Vilket är ditt Europa?

Maria, lila syréner 14 maj 2014

Mitt Europa är bilsemestrarnas myller på Köpenhamns gator och de vidsträckta danska stränderna, jobbresorna till Holland under åren då jag jobbade i IT-branschen och de senaste årens semestrar i Spanien där det är en njutning att ta sig fram med rullstol.

Mitt Europa är också berättelserna om utestängning, om diskriminering och hatbrott och om ett ökande antal EU-medborgare som tvingas bo på institution. De kalla vindarna som blåser genom Europa – inklusive Sverige – de mörka krafterna som vill stänga ute, sortera, kategorisera och som är rädda för det och de som upplevs som annorlunda är påtagliga. Den mänskliga mångfalden ses som ett hot och därmed är också tanken om full delaktighet och jämlikhet för oss med funktionsnedsättning i fara.

Vi som har en funktionsnedsättning utgör 15-20 procent av Europas befolkning. 38 europeiska länder och den Europeiska Unionen har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots det kränks rättigheterna dagligen över hela EU.

EU har samtidigt också i andra delar legat i framkant och drivit på, exempelvis när det gäller tillgänglighet. Arbetet måste dock intensifieras och det finns tecken på att det istället för framåt går bakåt.

Det är dags för en politik som tar ställning och driver på våra – cirka 80 miljoner EU-medborgares – möjligheter att delta på lika villkor. Det är också dags att fler med funktionsnedsättning själva tar plats i parlamentet. Det är därför jag vill dit – för att jobba för mångfald och för politik som utgår från människors lika värde och rätt, på riktigt och fullt ut. Jag vill synliggöra det funktionshinderperspektiv som måste komma upp på agendan inom i princip varje politikområde.

Jag tror på EU och jag tror på samarbete och jag är stolt över Folkpartiets förslag om ett uppföljningssystem för att säkerställa mänskliga rättigheter också när ett land redan är medlem i unionen, inte som i dag endast inför ett medlemskap.

Nu räknar vi inte dagar utan timmar till valet till Europaparlamentet. Jag vill be dig använda din rösträtt. Rösta för fred, frihet, demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter. Det handlar om vilken väg Europa ska gå och det handlar om människosyn. Europa behöver mer samarbete, inte mindre.

Maria Johansson: Ett ödesval för alla EU-medborgare – debattartikel i Föräldrakraft

– En miljon EU-medborgare med funktionsnedsättningar lever fortfarande på institution. Skrämmande nog ökar antalet istället för att minska. EU måste intensifiera kampen för mänskliga rättigheter men tyvärr finns idag tecken på motsatsen.

Läs min debattartikel i Föräldrakraft:
Maria Johansson:Ett ödesval för alla EU-medborgare

Artikeln bemöttes sedan av Stina Svensson och Julia Bahner Feministiskt initiativ:
Vilket öde bidrar Folkpartiet till för personer med funktionsnedsättning?

Jag skrev replik:
EU kan bli ännu bättre i rättighetskampen